Gauta ir panaudota

Pasinaudojant galimybe pervesti 2 % gyventojų pajamų mokesčio Bendrija gavo:

Gauta Panaudota
2012 m. 1717,5 lt (497,42 €) 0
2013 m. 3774,33 lt (1093,12 €) 0
2014 m. 4836,22 lt (1400,67 €) 0
2015 m. 1099,4 € 0
2016 m. 1060,31 €

2013-05-02 visuotinio Bendrijos narių susirinkimo metu nuspręsta 2012 metais gautų 2 % GPM paramos lėšų remonto ar modernizavimo darbams nenaudoti. Atidėti šių lėšų panaudojimo svarstymą ir sprendimo priėmimą vėlesniems Bendrijos narių susirinkimams arba Įgaliotinių susirinkimams.