2017-06-28 Sviliškių g. 2 ir 2a namų susirinkimo rezultatai

Informuojame, kad 2017-06-28 šauktas Sviliškių g. 2 ir 2a namų Bendrijos narių susirinkimas neįvyko, nes nesusirinko reikiamas skaičius Sviliškių g. 2 ir 2a namų Bendrijos narių. Susirinkimo darbotvarkės klausimas – Įgaliotinių rinkimai, liko nesvarstytas.