DNSB „VIP Šilaičiai“ visuotinis narių susirinkimas 2018-08-29

Gerbiami bendrijos nariai,

2018-08-29 d. 19.30 val. Sviliškių 4, Vilniuje cokoliniame parkinge vyks DNSB „VIP Šilaičiai“ visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

  • Bendrijos narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
  • 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrijos veiklos ataskaitos tvirtinimas.
  • Bendrojo naudojimo objektų aprašų tvirtinimas.
  • Bendrijos pirmininko rinkimai.

PASTABA. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 11 str. 4 p. ir Daugiabučių namų savininkų bendrijos „VIP Šilaičiai“ įstatų 88 p. Narių susirinkimo darbotvarkės klausimais Bendrijos narys gali iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę. Tai galima atlikti pasirinktinai:
• elektroniniu laišku persiunčiant pasirašytą ir nuskenuotą raštą arba
• pasirašytą raštą užklijuotame voke įteikiant (nusiunčiant) Narių susirinkimo organizatoriui.
Nuomonė pareiškiama raštu, aiškiai nurodant, kokiam sprendimui narys pritaria arba nepritaria. Nuomonę raštu konkrečiu darbotvarkės klausimu pareiškęs Narių susirinkimo ar Įgaliotinių susirinkimo narys įskaitomas sprendžiant kvorumo ir balsavimo rezultatų suvedimo klausimus dėl to darbotvarkės punkto.

Prašome dalyvauti, su savimi turėti asmens dokumentą. Negalinčių dalyvauti susirinkime Bendrijos narių prašome savo nuomonę darbotvarkės klausimais pareikšti raštu. Kaip tai padaryti bei susipažinti su susirinkimo dienotvarkės sprendimų projektais, kitais dokumentais galite interneto svetainėje paspaudus šią nuorodą.

Iniciatorius:

DNSB „VIP Šilaičiai“ pirmininkas Sigitas Šiaudinis