Žymų Archyvai: defektai

Dėl laiptinių durų keitimo

Informuojame, kad dėl daugybinių durų staktų ir varčių deformacijų, įtrūkusių ar sulūžusių vyrių bei kitų eksploatacijos defektų bus keičiamos visų Sviliškių g. 2, 2a, 4, 6 ir 8 namų laiptinių lauko durys. Planuojama preliminari (priklausomai nuo pasirinktos durų furnitūros ir apdailos tvarkymo darbų po durų sumontavimo kaina gali nežymiai keistis) darbų sąmata yra:

Sviliškių g. 2 namui – 1204,63 €
Sviliškių g. 2a namui 1, 2 ir 3 laiptinėms – 2583,21 €
Sviliškių g. 4 namo 2 ir 3 laiptinėms – 1840,12 €
Sviliškių g. 6 namui – 1204,63 €
Sviliškių g. 8 namui – 1204,63 €

Analogiškos durys jau yra sumontuotos Sviliškių 4 namo 1 laiptinėje.

Dėl neveikiančių butų šilumos skaitiklių

Informuojame, kad UAB “Vilniaus energija” prašymu UAB “Corpus A” atliko Sviliškių g. 4, 6 ir 8 namų butų dalomųjų šilumos apskaitos prietaisų (skaitiklių) patikrą ir nustatė (2014-11-02 duomenimis), kad šiuo metu neveikia arba iš viso nėra skaitiklio šiuose butuose:

Adresas Statusas Adresas Statusas
Sviliškių g. 4-29 Nėra skaitiklio Sviliškių g. 6-42 Skaitiklio gedimas
Sviliškių g. 6-11 Skaitiklio gedimas Sviliškių g. 6-44 Skaitiklio gedimas
Sviliškių g. 6-14 Skaitiklio gedimas Sviliškių g. 6-55 Skaitiklio gedimas
Sviliškių g. 6-15 Skaitiklio gedimas Sviliškių g. 8-51 Skaitiklio gedimas
Sviliškių g. 6-37 Skaitiklio gedimas Sviliškių g. 8-52 Skaitiklio gedimas

Kadangi šie apskaitos prietaisai nuosavybės teise priklauso nurodytų butų savininkams ir jų priežiūra bei eksploatavimas yra butų savininkų atsakomybė, rekomenduojame užtikrinti, kad nurodytų butų šilumos skaitikliai būtų tvarkingi ir veiktų.

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. O3-158 patvirtinto Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3, 9.2 punktu, šilumos vartotojui priskiriamas šilumos kiekis buto ar patalpos naudingojo ploto šildymui nustatomas pagal vidutinį šilumos sąnaudų būstui šildyti normatyvą, kai šilumos apskaitos prietaisai butuose ar patalpoje laikinai neveikia arba jų rodmenys nedeklaruojami.

UAB “Corpus A” informuoja, kad suremontuoti arba pakeisti skaitiklį galima šiais būdais:

– Užsakyti UAB “Corpus A” paslaugą “Meistras į namus” konsultacijai dėl šilumos apskaitos prietaiso funkcionalumo užtikrinimo (pakeisti skaitiklio bateriją arba skaitiklį) tel. 8-700-80008 arba el. p. skambuciucentras@corpusa.lt;

– Užsakyti skaitiklio patikrą, baterijos arba skaitiklio pakeitimą kitoje įmonėje.