Žymų Archyvai: remontas

Dėl Sviliškių 8 namo lifto

Informuojame, kad 2017-02-10 vandališkais gyventojų ar jų svečių veiksmais buvo tyčia sugadintas Sviliškių 8 namo lifto kabinoje esantis lifto valdymo pultas – sudaužyti kelių aukštų iškvietimo mygtukai.

Šiuo metu liftas sustoja arba jį galima iškviesti visuose namo aukštuose. Tačiau iš lifto kabinos negalima pakilti/nusileisti į 1 ir 5 aukštus.

Reikalingos detalės bus pristatytos ir liftas suremontuotas per dvi savaites. Numatoma detalių ir remonto darbų kaina – apie 290 eurų.

Dėl Sviliškių 2 ir 8 balkonų remonto

Informuojame, kad Sviliškių 2 ir 8 balkonų remonto užbaigimas nukeltas į 2017 m. pavasarį-vasarą. Už jau atliktus darbus apmokėta iš Sviliškių 2 ir 8 namų kaupiamųjų lėšų, bendrijos veiklos mokesčio likučio ir 2 proc. GPM paramos lėšų, todėl papildomos lėšos 2016 m. renkamos nebus. Taip pat pateikiame Valstybinės statybų inspekcijos ir Aplinkos ministerijos bendrą nuomonę dėl balkono konstrukcijų priskyrimo bendros nuosavybės objektams. Lietuvos aukščiausiojo teismo praktika ir kita susijusi informacija pateikiama skyrelyje Dokumentai/Sviliškių 2 ir 8 balkonų remontas.

Kreipimasis dėl išaiškinimo

Informuojame, kad DNSB “VIP Šilaičiai” raštu kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybų inspekciją prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir į pačią aplinkos ministeriją, kad abi šios institucijos pateiktų bendrą nuomonę, ar daugiabučių namų nebendro naudojimo balkonų konstrukcijos yra laikytinos bendromis viso namo konstrukcijomis, už kurių priežiūrą ir eksploataciją yra atsakingi viso namo patalpų savininkai, ar šiuo metu atliekami Sviliškių 2 ir Sviliškių 8 namų balkonų remonto darbai yra priskirtini prie bendrų namo konstrukcijų remonto darbų, kuriuos apmokėti privalo viso namo patalpų savininkai. Su kreipimosi tekstu galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.

Sviliškių 2 ir 8 namų balkonų remontas

Informuojame, kad yra pasirašyta rangos sutartis su UAB “Partorama” dėl 4 balkonų Sviliškių 2 ir 11 balkonų Sviliškių 8 namuose hidroizoliacijos bei susijusių konstrukcijų remonto (darbų eiliškumo aprašymas), kad lietaus vanduo neprasiskverbtų pro balkonų perdangą, neardytų plytelių dangos ir balkono dugno apdailos šaltuoju metų laiku bei netekėtų ant žemiau esančių fasadų konstrukcijų. Vieno balkono remonto darbų sąmata – 1188,83 Eur. Darbus atlikti numatoma 2016 m. rugsėjo ir spalio mėn. Apmokėjimas už atliktus darbus bus išdėstytas per 3 mėnesius ir vienam butui (priklausomai nuo buto ploto) sudarys: Sviliškių 2 name nuo 124 iki 187 eurų, Sviliškių 8  nuo 201 iki 416 eurų.

Nespėjus atlikti numatytų darbų dėl nepalankių oro sąlygų, rangovui bus apmokėta faktiškai atliktų darbų vertė, o neatlikti pagal sutartį darbai perkelti į 2017 m. pavasarį-vasarą. Likusi suma, reikalinga apmokėti perkeliamus neatliktus darbus, toliau bus renkama kaip tikslinės kaupiamosios lėšos.