2012-01-28 Įgaliotinių susirinkimo rezultatai

2012-01-28 įvyko pirmasis DSNB “VIP Šilaičiai” Įgaliotinių susirinkimas, kurio metu nuspręsta:

1. Buhalterinę Bendrijos apskaitą tvarkyti įmokas skaičiuojant, lygiomis dalimis kiekvienam butui.

2. Buhalterinę Bendrijos apskaitą pavesti tvarkyti UAB “Corpus A”.

3. Bendrijos išlaidoms kas mėnesį rinkti po 10 litų nuo buto (pirmininko atlyginimui, buhalterinei apskaitai ir einamosioms išlaidoms).

Šiuo metu jau paruošta pirmininko darbo sutartis ir baigiama ruošti sutartis su UAB “Corpus A” dėl buhalterinių paslaugų teikimo Bendrijai. Pasirašius šias sutartis Bedrija pradės savo darbą.