Žymų Archyvai: auto

Dėl nenaudojamų transporto priemonių kiemuose

Gerbiami gyventojai,

Atkreipiame dėmesį, kad neeksploatuojamos transporto priemonės bereikalingai užima vietą kiemuose, kuriuose parkavimo vietų ir taip trūksta, kenkia aplinkai, gadina estetinį vaizdą. Pakartotinai informuojame, kad baigtos eksploatuoti transporto priemonės per 30 dienų turi būti privalomai išregistruotos ir utilizuotos nustatyta tvarka.

Prašome gerbti savo kaimynus, kurie dėl neeksploatuojamų transporto priemonių užimamos vietos patiria nepatogumų, neranda vietos naudojamoms transporto priemonėms.

Apie  paliktas be priežiūros ir/ar neeksploatuojamas, tačiau kiemuose laikomas transporto priemones prašome informuoti jų savininkus (jei tokius žinote/pažįstate) arba Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Ekologijos ir teisės pažeidimų prevencijos skyrių,  tel. (8-5) 271 7618, (8-698) 15 529 arba el. paštu  vilniausvpk.vtv.etpps@policija.lt

Pagrindinės transporto priemonių savininkų pareigos skelbiamos Policijos departamento  ir VĮ “Regitra” parengtoje Transporto priemonės savininko atmintinėje.

Nenaudojamos transporto priemonės

Siekdami, kad neeksploatuojamos transporto priemonės neužimtų parkavimo vietų kiemuose ir nekenktų aplinkai informuojame, kad baigtas eksploatuoti transporto priemones per 30 dienų privaloma išregistruoti ir utilizuoti.

Apie  paliktas be priežiūros ir/ar neeksploatuojamas, tačiau kiemuose laikomas transporto priemones prašome informuoti Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Ekologijos ir teisės pažeidimų prevencijos skyrių,  tel. (8-5) 271 7618, (8-698) 15 529 arba el. paštu  vilniausvpk.vtv.etpps@policija.lt

Pagrindinės transporto priemonių savininkų pareigos skelbiamos Policijos departamento  ir VĮ “Regitra” parengtoje Transporto priemonės savininko atmintinėje.

Garažų ir parkingų pavasarinis valymas

UAB “Švaros biuras” informuoja, kad š. m. gegužės 21 d. ( antradienis) bus atliekami cokolinių automobilių stovėjimo aikštelių ir požeminių garažų pravažiavimų valymo darbai. Šią dieną savininkus labai prašome nuo 9 iki 17 val. nurodytose vietose (o ypatingai – cokolinių automobilių stovėjimo aikštelių (parkingų) savininkų ir naudotojų), nepalikti transporto priemonių ar kito inventoriaus, kad jos netrukdytų kokybiškai atlikti valymo darbus, o taip pat nebūtų išteptos valymo metu kylančių dulkių. Vietos, kuriose bus paliktos transporto priemonės, liks nevalytos, o ten susikaupę nešvarumai toliau naudojant transporto priemones greitai pasklis po likusias išvalytas parkingų ir garažų pravažiavimų vietas.

UAB “Švaros biuras” iš anksto dėkoja už supratingumą.

Kilus klausimų kreiptis e-paštu info@svarosbiuras.lt arba tel. 8-685 86 666

Pirmos instancijos teismas atmetė Bendrijos ieškinį dėl aikštelių

2013-04-30 Vilniaus miesto apylinkės teismas paskelbė sprendimą civilinėje byloje, kurioje DNSB “VIP Šilaičiai” (toliau – Bendrija) reiškė ieškinį atsakovui UAB “Progresyvios investicijos” (toliau – Pardavėjas) dėl įpareigojimo perduoti Bendrijos nuosavybėn prie Sviliškių g. 4, 6 ir 8 namų esančias automobilių stovėjimo aikšteles bei uždraudimo daryti kliūtis neatlygintinai jomis naudotis iki perdavimo.

Pirmos instancijos teismas ieškinį atmetė. Teismas motyvavo tuo, kad tarp butų ir kitų šiuose namuose esančių patalpų pirkėjų bei Pardavėjo pasirašytos pirkimo–pardavimo sutartys numato tik neatlygintiną žemės sklypo, ant kurio stovi namai, dalies naudojimą pagal paskirtį, t. y. naudotis žemės sklypu tiek, kiek tai susiję su parduodamo turto tinkamu eksploatavimu – namų naudojimu pagal paskirtį (pavyzdžiui, turėti galimybę patekti į namą, naudoti žemės sklypą namo inžineriniams tinklams pastatyti ir kt.). Tačiau, teismo nuomone, pasirašytos pirkimo–pardavimo sutartys nenumato pirkėjų teisės neatlygintinai naudotis prie namų esančiomis automobilių stovėjimo aikštelėmis. Teismas, atmesdamas Bendrijos ieškinį, neatsižvelgė į Bendrijos argumentus bei pateiktus įrodymus, jog preliminariųjų ir pagrindinių patalpų pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo metu (2006 – 2007 metais) gyventojai nebuvo informuoti apie Pardavėjo ketinimus ateityje aikšteles pardavinėti, ir dėl to pirkėjai pagrįstai tikėjosi, kad automobilių parkavimas šiose aikštelėse bus nemokamas. Teismas nusprendė, kad nėra jokio teisinio pagrindo, kuriuo remiantis Pardavėjas privalėtų suteikti pirkėjams teisę nemokamai naudotis Pardavėjui priklausančiomis aikštelėmis.

Bendrija šiuo metu analizuoja teismo argumentus ir ketina minėtą pirmos instancijos teismo sprendimą apskųsti apeliacine tvarka.

Apie tolimesnius veiksmus pranešime papildomai.

Dėl P-parko kontrolinio patikrinimo mokesčio

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas patenkino Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos reikalavimą pripažinti atsakovo UAB „P-parkas“ stovėjimo aikštelių taisyklių 9 punkto sąlygas nesąžiningomis ir negaliojančiomis. Minėtas punktas numato vartotojo pareigą tiekėjui sumokėti 50Lt kontrolinį mokestį, jei neįmanoma nustatyti atsiskaitymo už paslaugą arba jei stovėjimo aikštelės teritorijoje transporto priemonė stovi ilgiau nei nurodyta biliete. 

Teismas pasisakė, kad šis mokestis savo prigimtimi yra netesybos, kurių paskirtis yra kompensuoti UAB „P-parkas“ patirtus nuostolius dėl stovėjimo aikštelės taisyklių pažeidimo, t. y. dėl nesumokėto mokesčio už transporto priemonės laikymą aikštelėje. Teismas atmetė UAB „P-parkas“ argumentus, kad dėl tokio taisyklių pažeidimo jie patiria įvairius papildomus nuostolius (pažeidimo fiksavimui reikalingos techninės priemonės, kanceliarinės išlaidos, transporto ir patalpų nuomos išlaidos ir kt.) konstatuodamas, kad šios išlaidos UAB „P-parkas“ susidaro ne dėl paties pažeidimo fakto, o tiesiog yra susijusios su kasdiene bendrovės veikla ir yra būtinos normaliam jos funkcionavimui. 

Teismas taip pat konstatavo, kad taisyklių sąlygos nebuvo individualiai aptartos su vartotojais, jos iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, vartotojo teises ir interesus. Sąlygos iš anksto buvo parengtos vienos šalies nederinant su kita šalimi. Sutarties sąlygų viešas skelbimas negali būti prilyginamas sutarties sąlygų aptarimui individualiai Civilinio kodekso prasme.