Dėl automobilio kuro/tepalo išsiliejimo prie Sviliškių 6

Informuojame, kad šią savaitę ties įėjimu į Sviliškių 6 namą buvo aptikta nemaža iš lengvojo automobilio išsiliejusio kuro/tepalo dėmė, kuri UAB „Clean solutions“ dėka buvo operatyviai išvalyta specialiomis priemonėmis. Tačiau tokio pobūdžio darbai neįeina į kasdieninių kiemo priežiūros darbų sąrašą ir buvo atlikti kaip papildomi pagal atskirą užsakymą (kaina 121 euras).

Prašome gyventojų pasirūpinti savo transporto priemonių technine būkle kaip to reikalauja teisės aktai, kad jos neterštų gyvenamosios aplinkos, parkingų ir garažų pravažiavimų. Įvykus gedimams, kurių pasekoje į aplinką ar parkinguose bei garažuose išsilieja transporto priemonių eksploataciniai skysčiai, taip pat prašome pasirūpinti ir pasekmių likvidavimu savo sąskaita.

Garažų ir parkingų pavasarinis valymas

UAB „Clean Solutions“ informuoja, kad 2017 m. kovo 22 – 24 d. nuo 8.00 iki 17.00 val. bus valomi Sviliškių g. 2, 2a, 4, 6 ir 8 namų bendrųjų patalpų langai bei šluojamos ir plaunamos automobilių stovėjimo aikštelės (garažų pravažiavimai ir parkingai).

Automobilius iš savo vietų parkinguose (-1 lygis) prašome patraukti šiomis dienomis:

  • 2017-03-22 – Sviliškių g. 8 parkinge.
  • 2017-03-23 – Sviliškių g. 4, 6 parkinge.
  • 2017-03-24 – Sviliškių g. 2, 2a parkinge.

Nepatraukus automobilių šios vietos nebus valomos.

 

Dėl kašto vandens vamzdynų profilaktikos (termošoko)

UAB „Corpus A“ informuoja, kad legioneliozės prevencijai Sviliškių g. 2, 2a, 4, 6 ir 8 namuose bus atliekamas papildomas karšto vandens tiekimo sistemos termošokas, kurio metu karšto vandens temperatūra bus pakelta iki 70 laipsnių C.

Siekiant užtikrinti visų vamzdynų atkarpų ir maišytuvų efektyvią profilaktiką, paaukštinta karšto vandens temperatūra bus laikoma nuo 2017 m. kovo 14 d. 9 val. iki 16 d. 17 val.

Minėtu laikotarpiu prašome mažiausiai 10 minučių atsukti visus butuose esančius karšto vandens čiaupus. Taip pat prašome būti atsargiems naudojant paaukštintos temperatūros karštą vandenį.

 

Daugiau informacijos UAB „Corpus A“ tel. 8-700 80008.

Dėl neišvežtų buitinių atliekų

Informuojame, kad 2017 m. sausio 2, 6 ir 16 d. užfiksuoti buitinių atliekų išvežimo grafiko pažeidimai. Minėtomis dienomis UAB „VSA“ buitinių atliekų iš Sviliškių g. 2, 2a, 4, 6, 8 ir namų konteinerinių neišvežė.

DNSB „VIP Šilaičiai“ ir UAB „Corpus A“ pateikus pretenziją, UAB „VSA“ sumažino sausio mėn. buitinių atliekų išvežimo sąskaitą 123,38 €.