Dėl neišvežtų buitinių atliekų

Informuojame, kad 2017 m. sausio 2, 6 ir 16 d. užfiksuoti buitinių atliekų išvežimo grafiko pažeidimai. Minėtomis dienomis UAB „VSA“ buitinių atliekų iš Sviliškių g. 2, 2a, 4, 6, 8 ir namų konteinerinių neišvežė.

DNSB „VIP Šilaičiai“ ir UAB „Corpus A“ pateikus pretenziją, UAB „VSA“ sumažino sausio mėn. buitinių atliekų išvežimo sąskaitą 123,38 €.

Dėl Sviliškių 8 namo lifto

Informuojame, kad 2017-02-10 vandališkais gyventojų ar jų svečių veiksmais buvo tyčia sugadintas Sviliškių 8 namo lifto kabinoje esantis lifto valdymo pultas – sudaužyti kelių aukštų iškvietimo mygtukai.

Šiuo metu liftas sustoja arba jį galima iškviesti visuose namo aukštuose. Tačiau iš lifto kabinos negalima pakilti/nusileisti į 1 ir 5 aukštus.

Reikalingos detalės bus pristatytos ir liftas suremontuotas per dvi savaites. Numatoma detalių ir remonto darbų kaina – apie 290 eurų.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

Lietuvos aukščiausiajam teismui atmetus DNSB „VIP Šilaičiai“ kasacinį skundą civilinėje byloje dėl įpareigojimo UAB „Progresyvios investicijos“ perduoti Bendrijos nuosavybėn prie Sviliškių g. 4, 6 ir 8 namų esančias automobilių stovėjimo aikšteles bei uždrausti daryti kliūtis neatlygintinai jomis naudotis iki perdavimo bei nepavykus susitarti su  UAB „Progresyvios investicijos“ dėl aikštelių perdavimo, buvo gautas antstolio raginimas apmokėti UAB „Progresyvios investicijos“ teismo proceso metu patirtas bylinėjimosi išlaidas – 1158,48 eurų ir 49,45 eurų vykdymo išlaidas.

Informuojame, kad šios išlaidos jau yra apmokėtos iš Bendrijos sukauptų 2% GPM paramos lėšų ir iš gyventojų papildomai renkamos nebus. Žemiau pateikiame teismų sprendimus:

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimas.
  2. Apeliacinės instancijos sprendimas.
  3. Kasacinės instancijos sprendimas.

Dėl Sviliškių 2 ir 8 balkonų remonto

Informuojame, kad Sviliškių 2 ir 8 balkonų remonto užbaigimas nukeltas į 2017 m. pavasarį-vasarą. Už jau atliktus darbus apmokėta iš Sviliškių 2 ir 8 namų kaupiamųjų lėšų, bendrijos veiklos mokesčio likučio ir 2 proc. GPM paramos lėšų, todėl papildomos lėšos 2016 m. renkamos nebus. Taip pat pateikiame Valstybinės statybų inspekcijos ir Aplinkos ministerijos bendrą nuomonę dėl balkono konstrukcijų priskyrimo bendros nuosavybės objektams. Lietuvos aukščiausiojo teismo praktika ir kita susijusi informacija pateikiama skyrelyje Dokumentai/Sviliškių 2 ir 8 balkonų remontas.