Dėl VIPS forumo

Informuojame, kad dėl Bendrijos interneto svetainės forumo, skirto Sviliškių g. daugiabučių gyventojų bendravimui, neaktyvumo pastaruoju metu ir nuolatinio reklamos agentų registravimosi nuspręsta VIPS forumą uždaryti.

Visa forume esanti informacija, vartotojų registracijos duomenys, skelbimai ir t.t. bus panaikinti nuo 2017 m. spalio 15 d.

Atostogos

Informuojame, kad nuo 2017-09-07 iki 2017-10-02 Bendrijos pirmininkas atostogaus. Visais iškilusiais klausimais prašau kreiptis į UAB „Corpus A“ vadybininką Tadą Krasauską. Apie pastebėtus gedimus, defektus ar avarines situacijas darbo valandomis prašau informuoti UAB „Corpus A“ gedimų registravimo tel. 8-700 33390. Ne darbo metu kilus avarinėms situacijoms  prašome kreiptis į UAB „Grinda“ tel. 1355.

Buitinių, statybos ar stambių gabaritų atliekų tvarkymas

Gerbiami gyventojai, į buitinių šiukšlių konteinerius ar palikti kieme įrengtose konteinerinėse ir šalia jų GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA MESTI: stambiagabarites atliekas statybos – remonto atliekas galvaninius elementus, baterijas, akumuliatorius, padangas. Prašome susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės pateikiama informacija apie tai, kur ir kaip tvarkyti šias ir kitas atliekas, kurias draudžiama mesti į buitinių atliekų konteinerius, taip pat apie taikomą atsakomybę už atliekų tvarkymo pažeidimus.

Sviliškių g. 2 ir 2a namų DNSB „VIP Šilaičiai“ narių pakartotinio susirinkimo rezultatai

2017-07-13 įvyko Sviliškių g. 2 ir 2a namų DNSB „VIP Šilaičiai“ narių pakartotinis susirinkimas, kurio metu:

  • Sviliškių g. 2 namo įgaliotiniu 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkta Inga Gerojimaitė-Tomaševskaja
  • Sviliškių g. 2a namo Įgaliotiniais 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti Mindaugas Žuromskas (pirma laiptinė, garažai ir parkingai) ir Aleksandra Abromavičienė (antra laiptinė).
  • Sviliškių g. 2a namo trečios laiptinės įgaliotinis neišrinktas nesant sutinkančių kandidatuoti Bendrijos narių.

Sviliškių g. 2a namo trečios laiptinės įgaliotinio rinkimų klausimas bus sprendžiamas atskirame Sviliškių g. 2a namo Bendrijos narių susirinkime.

2017-07-13 pakartotinio visuotinio Bendrijos narių susirinkimo rezultatai

Informuojame, kad 2017-07-13 šauktas pakartotinis visuotinis visų namų Bendrijos narių susirinkimas neįvyko, nes nesusirinko reikiamas skaičius Bendrijos narių. Susirinkimo darbotvarkės klausimai liko nesvarstyti.

Artimiausiu metu bus šaukiamas Įgaliotinių susirinkimas visuotinio Bendrijos narių susirinkimo nesvarstytiems klausimams nagrinėti. Sviliškių g. 4 namo II laiptinės įgaliotinių rinkimų klausimas bus sprendžiamas atskrame Sviliškių g. 4 namo Bendrijos narių susirinkime.