Bendrijos veiklos mokestis

2012-01-28 DSNB „VIP Šilaičiai“ Įgaliotinių susirinkime nustatytas mokestis Bendrijos veiklos išlaidoms (pirmininko atlyginimui, buhalterinei apskaitai ir einamosioms išlaidoms) padengti:

Bendrijos veiklos išlaidos 10 Lt/butui
Nuo 2015-01-01 2,9 €/butui