Bendrijos Įgaliotinių susirinkimas 2012-01-28

2012-01-28 d. 19.00 Sviliškių g. 8-57, Vilniuje įvyks DNSB „VIP Šilaičiai“ Įgaliotinų susirinkimas. Darbotvarkė:

  • Bendrijos buhalterinės apskaitos tvarkos nustatymas
  • Lėšų bendrijos veiklai dydžio nustatymas

DNSB „VIP Šilaičiai“ pirmininkas Sigitas Šiaudinis.