Žymų Archyvai: Atliekos

Buitinių, statybos ar stambių gabaritų atliekų tvarkymas

Gerbiami gyventojai, į buitinių šiukšlių konteinerius ar palikti kieme įrengtose konteinerinėse ir šalia jų GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA MESTI: stambiagabarites atliekas statybos – remonto atliekas galvaninius elementus, baterijas, akumuliatorius, padangas. Prašome susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės pateikiama informacija apie tai, kur ir kaip tvarkyti šias ir kitas atliekas, kurias draudžiama mesti į buitinių atliekų konteinerius, taip pat apie taikomą atsakomybę už atliekų tvarkymo pažeidimus.

Dėl neišvežtų buitinių atliekų

Informuojame, kad 2017 m. sausio 2, 6 ir 16 d. užfiksuoti buitinių atliekų išvežimo grafiko pažeidimai. Minėtomis dienomis UAB “VSA” buitinių atliekų iš Sviliškių g. 2, 2a, 4, 6, 8 ir namų konteinerinių neišvežė.

DNSB “VIP Šilaičiai” ir UAB “Corpus A” pateikus pretenziją, UAB “VSA” sumažino sausio mėn. buitinių atliekų išvežimo sąskaitą 123,38 €.

Sviliškių 2, 2a, 4, 6, 8 ir 10 namų gyventojai Kalėdų eglutes gali palikti prie savo namų konteinerių

VSABesidominčius kaip greitai ir patogiai atsisveikinti su spyglius pradėjusiomis mesti Kalėdų eglutėmis „VSA Vilnius“ informuoja, kad sausio 6-10 dienomis jas bus galima palikti prie komunalinių atliekų konteinerių, iš kur jos bus surinktos bei išvežtos į specialias biokuro gamybos ir kompostavimo aikšteles. Tam tikslui „VSA Vilnius“ siųs specialų transportą, kuris surinks prie konteinerių paliktas Kalėdų eglutes. Po sausio 10 d. paliktų Kalėdų eglučių išvežimas jau bus apmokestinamas papildomai.

Dėl antrinių žaliavų konteinerių

Informuojame, kad antrinių žaliavų rūšiavimo konteineriai yra perkelti prie nerūšiuojamų buitinių atliekų konteinerinių, esančių tarp Sviliškių g. 2 ir 4 namų bei Sviliškių g. 6 ir 10 namų. Prašome naudotis šiais konteineriais pagal tiesioginę jų paskirtį ir į rūšiuojamų žaliavų konteinerius mesti tik atitinkamos rūšies antrines žaliavas. Jei tuo metu pasirinktoje vietoje konteineriai yra pilni ir rūšiuotų atliekų į juos mesti neįmanoma, prašau antrines žaliavas mesti į prie kitos konteinerinės esančius rūšiavimo konteinerius arba į nerūšiuotų atliekų konteinerius. Palikti rūšiuotas ar nerūšiuotas atliekas, stambių gabaritų atliekas prie konteinerių yra griežtai draudžiama. Specialiai paliktų atliekų surinkimas ir nunešimas į konteinerius nėra numatytas kiemo priežiūros sutartyje, todėl bus laikomas papildomais darbais ir apmokestinamas atskirai.