Dėl neišvežtų buitinių atliekų

Informuojame, kad 2017 m. sausio 2, 6 ir 16 d. užfiksuoti buitinių atliekų išvežimo grafiko pažeidimai. Minėtomis dienomis UAB “VSA” buitinių atliekų iš Sviliškių g. 2, 2a, 4, 6, 8 ir namų konteinerinių neišvežė.

DNSB “VIP Šilaičiai” ir UAB “Corpus A” pateikus pretenziją, UAB “VSA” sumažino sausio mėn. buitinių atliekų išvežimo sąskaitą 123,38 €.