Žymų Archyvai: skaitikliai

Dėl neveikiančių butų šilumos skaitiklių

Informuojame, kad UAB “Vilniaus energija” prašymu UAB “Corpus A” atliko Sviliškių g. 4, 6 ir 8 namų butų dalomųjų šilumos apskaitos prietaisų (skaitiklių) patikrą ir nustatė (2014-11-02 duomenimis), kad šiuo metu neveikia arba iš viso nėra skaitiklio šiuose butuose:

Adresas Statusas Adresas Statusas
Sviliškių g. 4-29 Nėra skaitiklio Sviliškių g. 6-42 Skaitiklio gedimas
Sviliškių g. 6-11 Skaitiklio gedimas Sviliškių g. 6-44 Skaitiklio gedimas
Sviliškių g. 6-14 Skaitiklio gedimas Sviliškių g. 6-55 Skaitiklio gedimas
Sviliškių g. 6-15 Skaitiklio gedimas Sviliškių g. 8-51 Skaitiklio gedimas
Sviliškių g. 6-37 Skaitiklio gedimas Sviliškių g. 8-52 Skaitiklio gedimas

Kadangi šie apskaitos prietaisai nuosavybės teise priklauso nurodytų butų savininkams ir jų priežiūra bei eksploatavimas yra butų savininkų atsakomybė, rekomenduojame užtikrinti, kad nurodytų butų šilumos skaitikliai būtų tvarkingi ir veiktų.

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. O3-158 patvirtinto Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3, 9.2 punktu, šilumos vartotojui priskiriamas šilumos kiekis buto ar patalpos naudingojo ploto šildymui nustatomas pagal vidutinį šilumos sąnaudų būstui šildyti normatyvą, kai šilumos apskaitos prietaisai butuose ar patalpoje laikinai neveikia arba jų rodmenys nedeklaruojami.

UAB “Corpus A” informuoja, kad suremontuoti arba pakeisti skaitiklį galima šiais būdais:

– Užsakyti UAB “Corpus A” paslaugą “Meistras į namus” konsultacijai dėl šilumos apskaitos prietaiso funkcionalumo užtikrinimo (pakeisti skaitiklio bateriją arba skaitiklį) tel. 8-700-80008 arba el. p. skambuciucentras@corpusa.lt;

– Užsakyti skaitiklio patikrą, baterijos arba skaitiklio pakeitimą kitoje įmonėje.

Dėl karšto vandens skaitiklių keitimo

“Vilniaus energija” informuoja, kad 2014-03-03 Sviliškių g. 8 name bus keičiami karšto vandens skaitikliai ir prašo sudaryti sąlygas patekti į patalpas, kuriose yra įrengti šie skaitikliai. Skaitiklių keitimas bus atliekamas “Vilniaus energijos” sąskaita.

Todėl maloniai prašome 2014-03-03 palikti atrakintas aukštų koridorių duris, kad “Vilniaus energijos” atstovai galėtų netrukdomi patekti prie skaitiklių.