Kaupiamosios lėšos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-04-15 nutarimu Nr. 390  (toliau – Nutarimas) nuo 2015-06-01 DNSB “VIP Šilaičiai” pradėtos kaupti lėšos namams atnaujinti ir prižiūrėti pagal privalomus statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Sviliškių g. 2a, 4, 6 ir 8 namams pradedama skaičiuoti  Nutarime nustatyta minimalaus dydžio įmoka: 0,03 Eur/kv.m. (namams, kurių bendras naudingas plotas yra didesnis nei 3000 kv.m.), o Sviliškių g. 2 namui – 0,05 Eur/kv.m. (namams, kurių bendras naudingas plotas yra mažesnis nei 3000 kv.m.).

Kiekvieno namo gyventojų kaupiamosios lėšos yra laikomos atskiroje sąskaitoje, apskaitomos atskirai pagal kiekvieną namą.

Duomenys apie sukauptas ir panaudotas lėšas skelbiami kartą per mėnesį.