Bendrijos Įgaliotinių susirinkimas 2012-06-29

2012-06-29 d. 19.00 Sviliškių g. 8-57, Vilnius, įvyks DNSB „VIP Šilaičiai“ Įgaliotinų susirinkimas. Darbotvarkė:

  • Bendros nuosavybės administravimo paslaugas teikiančios įmonės rinkimai.

DNSB „VIP Šilaičiai“ pirmininkas Sigitas Šiaudinis.