Dėl stovėjimo aikštelių apmokestinimo

Šią savaitę Bendrijos vardu buvo pateikta pretenzija UAB „Progresyvios investicijos“ dėl sudaromų kliūčių iki žemės sklypų perdavimo Bendrijai (kaip numatyta butų ir kitų patalpų pirkimo pardavimo sutartyse)  neatlygintinai naudotis minėtais žemės sklypais bei priminta gyventojų pozicija ir argumentai šiuo klausimu. Taip pat atskiru raštu buvo informuota UAB „P-parkas“ dėl esamos situacijos, pirkimo-pardavimo sutarčių tarp gyventojų ir UAB „Progresyvios investicijos“ nuostatų, dėl šių nuostatų ir faktinių aplinkybių intetrpretavimo bei iš to kilusio ginčio. Nepaisant to ši bendrovė laikosi pozicijos, kad savo veiklą kvartalo kiemuose vykdo teisėtai ir neketina jos nutraukti.

Bendrija negali rekomenduoti gyventojams nesilaikyti UAB „Progresyvios investicijos“ ir UAB „P-parkas“ siūlomos transporto priemonių parkavimo Sviliškių g. 4, 6, 8 ir 10 namų aikštelėse tvarkos, nes nėra tam įgaliota valstybės institucija, kompetetinga spresti ginčus tarp sutarties šalių, turinti valstybės įgaliojimus priimti atitinkamus privalomus vykdyti sprendimus. Tačiau tai nereiškia, kad Bendrija su minėtų bendrovių venašališkai nustatyta transporto priemonių parkavimo tvarka sutinka.

Iki oficialaus kilusio ginčio išsprendimo ir atitinkamo tai patvirtinančio sprendimo įsigaliojimo savo transporto priemones ir toliau minėtose aikštelėse neatlygintinai parkuojančius gventojus, kurie dėl tokių savo veiksmų sulauks UAB „Progresyvios investicijos“ ar UAB „P-parkas“ įspėjimų, baudų ar su jų administravimu ir išieškojimu susijusių reikalavimų, prašau nedelsiant pranešti Bendrijai, kuri formuos vieningas ir centralizuotas gynybos nuo minėtų veiksmų priemones.