Žymų Archyvai: projektai

2014-05-12 Įgaliotinių susirinkimo rezultatai

2014-05-12 įvyko DSNB „VIP Šilaičiai“ Įgaliotinių susirinkimas, kurio metu nuspręsta kol kas nesijungti prie projekto „Mano rajonas saugiausias“. Butų savininkų nuomonės dėl vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo ir prisijungimo prie minėto projekto išsiskyrė:

 • Sviliškių 4 name apklausta 60% butų savininkų. Iš jų 28,33% pritarė prisijungimui prie projekto ir 31,67% nepritarė.
 • Sviliškių 6 name apklausta 66,07% butų savininkų. Iš jų 46,43% pritarė prisijungimui prie projekto ir 19,64% nepritarė.
 • Sviliškių 8 name apklausta 51,61% butų savininkų. Iš jų  25,8% pritarė prisijungimui prie projekto ir 28,8% nepritarė.

Viso Bendrijos įgaliotiniai apklausė 105 butų savininkus arba 58,99% visų trijų namų butų savininkų. Apibendrinus jų nuomonę, nustatyti sekantys poreikiai bei pasiūlyto projekto “Mano rajonas saugiausias“ trūkumai:

 • didelė dalis butų savininkų iš esmės pritaria vaizdo stebėjimo sistemos įrengimui;
 • nemaža dalis butų savininkų neapklausta, nes butai yra nuomojami, todėl jų nuomonė šiuo klausimu liko nežinoma;
 • dalis gyventojų mano, kad paslaugos kaina turėtų būti diferencijuojama pagal tai, kokiomis stebimomis patalpomis yra naudojamasi (pvz. jei gyventojas neturi garažo, tai neturėtų mokėti ir už garažų stebėjimui skirtų kamerų įrengimą bei aptarnavimą);
 • pasiūlyta kaina už paslaugą yra per didelė;
 • siūlomas minimalus naudojimosi paslauga terminas – 5 metai, – yra per ilgas;
 • pateiktame pasiūlyme pritrūko informacijos apie siūlomų naudoti vaizdo kamerų (ir visos vaizdo stebėjimo sistemos) techninius parametrus;
 • pateiktas pasiūlymas neturėjo konkuruojančių alternatyvų, todėl nebuvo galimybės palyginti ar pasiūlytos paslaugos sąlygos yra optimaliausios rinkoje;
 • nepateikta statistika apie kvartale jau įvykusius kriminalinius įvykius.

Atsižvelgiant į butų savininkų nuomonę klausimas dėl vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo išlieka atviras ir nukeliamas vėlesniems Bendrijos narių ar jų įgaliotinių susirinkimams spręsti.

Dėl projekto “Mano rajonas saugiausias”

Bendrija gavo naują pasiūlymą vaizdo stebėjimo sistemai įrengti. Informuojame, kad atlikus apklausą Bendrijai nepriklausančiuose Sviliškių g. 2 ir 2a namuose, šiam pasiūlymui pritarė dauguma jo gyventojų. Šią savaitę pradedama analogiška Bendrijai nepriklausančio Sviliškių 10 namo gyventojų apklausa. Siekiant sudaryti sąlygas prie minėto projekto (žr. žemiau) prisijungti ir Sviliškių g. 4, 6, 8 namų gyventojams,  kviečiame susipažinti su projekto sąlygomis. Sprendimui dėl prisijungimo prie projekto priimti bus atlikta gyventojų apklausa bei sušauktas Bendrijos Įgaliotinių susirinkimas.

MRS VIP Silaiciai