Dėl projekto „Mano rajonas saugiausias“

Bendrija gavo naują pasiūlymą vaizdo stebėjimo sistemai įrengti. Informuojame, kad atlikus apklausą Bendrijai nepriklausančiuose Sviliškių g. 2 ir 2a namuose, šiam pasiūlymui pritarė dauguma jo gyventojų. Šią savaitę pradedama analogiška Bendrijai nepriklausančio Sviliškių 10 namo gyventojų apklausa. Siekiant sudaryti sąlygas prie minėto projekto (žr. žemiau) prisijungti ir Sviliškių g. 4, 6, 8 namų gyventojams,  kviečiame susipažinti su projekto sąlygomis. Sprendimui dėl prisijungimo prie projekto priimti bus atlikta gyventojų apklausa bei sušauktas Bendrijos Įgaliotinių susirinkimas.

MRS VIP Silaiciai