Šaukiamas Bendrijos Įgaliotinių susirinkimas

2014-05-12 d. 19.00 Sviliškių g. 8, Vilniuje, įvyks DNSB „VIP Šilaičiai“ Įgaliotinų susirinkimas, kurio metu bus sprendžiama dėl vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo ir prisijungimo prie projekto „Mano rajonas saugiausias“.

Iki šio susirinkimo Bendrijos narių Įgaliotiniai pristatys gyventojams projekto sąlygas, įskaitant apmokėjimą už paslaugą.

Susirinkimo iniciatorius DNSB „VIP Šilaičiai“ pirmininkas Sigitas Šiaudinis.