Žymų Archyvai: rezultatai

Sviliškių g. 2 ir 2a namų DNSB „VIP Šilaičiai“ narių pakartotinio susirinkimo rezultatai

2017-07-13 įvyko Sviliškių g. 2 ir 2a namų DNSB „VIP Šilaičiai“ narių pakartotinis susirinkimas, kurio metu:

  • Sviliškių g. 2 namo įgaliotiniu 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkta Inga Gerojimaitė-Tomaševskaja
  • Sviliškių g. 2a namo Įgaliotiniais 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti Mindaugas Žuromskas (pirma laiptinė, garažai ir parkingai) ir Aleksandra Abromavičienė (antra laiptinė).
  • Sviliškių g. 2a namo trečios laiptinės įgaliotinis neišrinktas nesant sutinkančių kandidatuoti Bendrijos narių.

Sviliškių g. 2a namo trečios laiptinės įgaliotinio rinkimų klausimas bus sprendžiamas atskirame Sviliškių g. 2a namo Bendrijos narių susirinkime.

2017-07-13 pakartotinio visuotinio Bendrijos narių susirinkimo rezultatai

Informuojame, kad 2017-07-13 šauktas pakartotinis visuotinis visų namų Bendrijos narių susirinkimas neįvyko, nes nesusirinko reikiamas skaičius Bendrijos narių. Susirinkimo darbotvarkės klausimai liko nesvarstyti.

Artimiausiu metu bus šaukiamas Įgaliotinių susirinkimas visuotinio Bendrijos narių susirinkimo nesvarstytiems klausimams nagrinėti. Sviliškių g. 4 namo II laiptinės įgaliotinių rinkimų klausimas bus sprendžiamas atskrame Sviliškių g. 4 namo Bendrijos narių susirinkime.

Dėl 2017-06-28 Sviliškių g. 2 ir 2a namų bei visuotinio Bendrijos narių susirinkimų

Informuojame, kad 2017-06-28 šaukti Sviliškių g. 2 ir 2a namų Bendrijos narių bei Visuotinis visų namų Bendrijos narių susirinkimai neįvyko, nes nesusirinko reikiamas skaičius Bendrijos narių. Abiejų susirinkimų darbotvarkių klausimai liko nesvarstyti.

Artimiausiu metų bus šaukiami pakartotiniai Sviliškių g. 2 ir 2a namų Bendrijos narių bei Visuotinis visų namų Bendrijos narių susirinkimai tiems patiems 2017-06-28 neįvykusių susirinkimų klausimams svarstyti. Apie šių susirinkimų datą informuosime atskiru pranešimu.