Dėl 2016-06-15 Bendrijos narių susirinkimo

Informuojame, kad 2016-06-15 Bendrijos narių susirinkimas neįvyko susirinkus mažiau nei 1/2 Bendrijos narių. Neesant kvorumo susirinkimo darbotvarkėje numatyti klausimai liko nesvarstyti. Kitas Bendrijos narių susirinkimas bus šaukiamas rudenį.