Bendrijos narių susirinkimas 2013-04-18

2013-04-18 d. 19.00 Sviliškių 4, Vilnius, vyks DNSB „VIP Šilaičiai“ narių susirinkimas. Darbotvarkė:

  • 2012 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas
  • Revizoriaus ataskaitos tvirtinimas
  • Valymo paslaugų aptarimas
  • 2 % paramos lėšų panaudojimo 2013 m. nustatymas
  • Energetinių resursų taupymo galimybių svarstymas
  • Vidaus tvarkos taisyklių ir lėšų naudojimo tvarkos svarstymas ir priėmimas

Iniciatorius:                                                                                                                      DNSB „VIP Šilaičiai“ pirmininkas.