Žymų Archyvai: pranešimai

Dėl Sviliškių balkonų ir įvažiavimo į garažus remonto

Vykdant kasmetines Sviliškių g. 2, 2a ir 8 namų apžiūras nustatyti nemažos dalies balkonų bei Sviliškių 4, 6 ir 8  įvažiavimų į garažus stoginės defektai, dėl kurių lietaus ir sniego tirpsmo vanduo prasiskverbia pro balkonų perdangas ir įvažiavimų į garažus stoginės konstrukcijas.

Balkonų atveju perdangoje susikaupusi drėgmė sukelia glaisto ir dažų dangos atsisluoksniavimą nuo perdangos, grindų plytelių atsiklijavimą nuo pagrindo, perdangos ir turėklų metalinių konstrukcijų koroziją.

Garažų įvažiavimų stoginės atveju vanduo patenka ant stoginės metalo konstrukcijų ir sukelia jų koroziją, o šaltuoju metų laiku sudaro ledo sluoksnį ir kelia pavojų automobilių eismui važiuojant į ir iš  garažų.

Vadovaujantis  LR Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 str. 15 d. 1 p. ir LR Civilinio kodekso 4.82 str. 1 d.,  išvardintos Sviliškių g. daugiabučių namų konstrukcijos yra bendroji nuosavybė, o numatomi paminėtų konstrukcijų remonto darbai priskiriami privalomiesiems darbams, susijusiems su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 4.1 punktas). Kiekvieno iš namo patalpų bendrasavininkių pareiga (Įstatymo 22 str. 3 d. 2 p. ir LR CK 4.82 str. 3 d.) yra apmokėti šių objektų eksploatacijos, techninės būklės palaikymo ir remonto išlaidas.

Informuojame, kad 2016 m. liepos-spalio mėn. planuojama atlikti šiuos remonto darbus:

  1. Pašalinti rūdis ir perdažyti įvažiavimų į Sviliškių g. 4, 6 ir 8 namų garažus (-2 lygis) stoginės metalo konstrukcijas bei suremontuoti stoginės dangą.
  2. Suremontuoti dalį Sviliškių g. 2, 2a ir 8 namų balkonų.

Nesant kitokio namo butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma priimto sprendimo dėl kitokio balkonų ir įvažiavimo į garažus remonto būdo ir mokesčių už šį remontą paskirstymo tvarkos, remonto darbų išlaidos bus paskirstytos atitinkamų Sviliškių g. daugiabučių namų, kuriuose bus vykdomi konkretūs darbai, butų ir kitų patalpų savininkams proporcingai nuosavybės daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (LR Civilinio kodekso 4.82 str. 3 dalis) tiek, kiek šių darbų išlaidų apmokėjimui nepakaks iki remonto darbų atlikimo sukauptų kaupiamųjų lėšų.

Su preliminariomis aukščiau nurodytų namų balkonų ir įvažiavimų į garažus remonto darbų sąmatomis galima susipažinti čia: balkonai, garažai.

Balkonų remonto poreikiui nustatyti prašome iki 2016 m. rugpjūčio 6 d. elektroniniu paštu info@vips.lt arba įmetant į pašto administratoriaus pašto dėžute Sviliškių 8 name informuoti apie poreikį remontuoti balkoną užpildant pridedamą anketą. Balkonai, apie kurių remonto poreikį nebus pranešta nurodytu būdu ir terminais, 2016 m. nebus remontuojami.

DNSB „VIP Šilaičiai“

Remonto darbų planai ir ataskaitos

Informuojame, kad nuo 2015 m. spalio mėn. pradėta taikyti nauja einamųjų remonto darbų planavimo ir informavimo apie juos tvarka. Nuo šiol kiekvieno mėnesio pradžioje yra sudaromi planuojamų darbų sąrašai, o mėnesio pabaigoje – atliktų darbų ataskaita. Susipažinti su šiais dokumentais galima DNSB “VIP Šilaičiai” interneto svetainės skyrelyje Einamieji darbai > 2015 metai.

Dėl elgesio kiemuose

Gerbiami kaimynai,

Primename, kad vadovaujantis DNSB „VIP Šilaičiai“ vidaus tvarkos taisyklių 10.2.8. 10.2.10 punktais, o taip pat Tvarkymo ir švaros taisyklių 15.23 punktu yra draudžiama bendrojo naudojimo teritorijose laužyti medžius, krūmus, jų šakas, lapus bei žiedus, mindžioti <…> ir ardyti veją, žaisti sportinius ar kitokius žaidimus <…> tam nepritaikytose vietose <…> važinėti žaliuosiuose plotuose, jei tai kelia grėsmę asmenų ar jų turto saugumui.

Prašome gerbti vieni kitus, auklėti ir prižiūrėti savo vaikus taip, kad savo veiksmais jie nesukeltų nepatogumų aplinkiniams, nelaužytų ir negadintų bendrosios nuosavybės objektų (medžių, želdinių, sporto ir žaidimų inventoriaus, lauko suoliukų, negadintų sienų dangos piešdami ant jų, nespardytų kamuolio į sienas ir taip nekeltų triukšmo arčiausiai žaidimo vietų gyvenantiems kaimynams, nemėtytų akmenų ir kitų daiktų ant stoginių bei nelaipiotų ant jų). Prašome Jus ir Jūsų vaikus gerbti kaimynų teisę į poilsį bei ramybę bei saugoti savo gyvenamąją aplinką.

Primename, kad šių reikalavimų nesilaikymas užtraukia administracinę atsakomybę, o apie užfiksuotus pažeidimus turi būti informuojamas Vilniaus miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyrius Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, Faksas 211 2390, tel. 219 7948 , el. p. viesoji.tvarka@vilnius.lt

Nustačius, kad konkretūs gyventojai (arba jų vaikai) savo veiksmais sugadino bendrosios nuosavybės objektus, jų remontui patirtos išlaidos bus priskiriamos, ne visiems, o šiems konkretiems gyventojams.