Dėl elgesio kiemuose

Gerbiami kaimynai,

Primename, kad vadovaujantis DNSB „VIP Šilaičiai“ vidaus tvarkos taisyklių 10.2.8. 10.2.10 punktais, o taip pat Tvarkymo ir švaros taisyklių 15.23 punktu yra draudžiama bendrojo naudojimo teritorijose laužyti medžius, krūmus, jų šakas, lapus bei žiedus, mindžioti <…> ir ardyti veją, žaisti sportinius ar kitokius žaidimus <…> tam nepritaikytose vietose <…> važinėti žaliuosiuose plotuose, jei tai kelia grėsmę asmenų ar jų turto saugumui.

Prašome gerbti vieni kitus, auklėti ir prižiūrėti savo vaikus taip, kad savo veiksmais jie nesukeltų nepatogumų aplinkiniams, nelaužytų ir negadintų bendrosios nuosavybės objektų (medžių, želdinių, sporto ir žaidimų inventoriaus, lauko suoliukų, negadintų sienų dangos piešdami ant jų, nespardytų kamuolio į sienas ir taip nekeltų triukšmo arčiausiai žaidimo vietų gyvenantiems kaimynams, nemėtytų akmenų ir kitų daiktų ant stoginių bei nelaipiotų ant jų). Prašome Jus ir Jūsų vaikus gerbti kaimynų teisę į poilsį bei ramybę bei saugoti savo gyvenamąją aplinką.

Primename, kad šių reikalavimų nesilaikymas užtraukia administracinę atsakomybę, o apie užfiksuotus pažeidimus turi būti informuojamas Vilniaus miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyrius Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, Faksas 211 2390, tel. 219 7948 , el. p. viesoji.tvarka@vilnius.lt

Nustačius, kad konkretūs gyventojai (arba jų vaikai) savo veiksmais sugadino bendrosios nuosavybės objektus, jų remontui patirtos išlaidos bus priskiriamos, ne visiems, o šiems konkretiems gyventojams.