Žymų Archyvai: teismas

Dėl bylinėjimosi išlaidų

Lietuvos aukščiausiajam teismui atmetus DNSB “VIP Šilaičiai” kasacinį skundą civilinėje byloje dėl įpareigojimo UAB “Progresyvios investicijos” perduoti Bendrijos nuosavybėn prie Sviliškių g. 4, 6 ir 8 namų esančias automobilių stovėjimo aikšteles bei uždrausti daryti kliūtis neatlygintinai jomis naudotis iki perdavimo bei nepavykus susitarti su  UAB “Progresyvios investicijos” dėl aikštelių perdavimo, buvo gautas antstolio raginimas apmokėti UAB “Progresyvios investicijos” teismo proceso metu patirtas bylinėjimosi išlaidas – 1158,48 eurų ir 49,45 eurų vykdymo išlaidas.

Informuojame, kad šios išlaidos jau yra apmokėtos iš Bendrijos sukauptų 2% GPM paramos lėšų ir iš gyventojų papildomai renkamos nebus. Žemiau pateikiame teismų sprendimus:

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimas.
  2. Apeliacinės instancijos sprendimas.
  3. Kasacinės instancijos sprendimas.

Dėl kasacinio skundo nagrinėjimo

Informuojame, kad 201-02-02 įvyko Lietuvos aukščiausiojo teismo posėdis, kuriame buvo nagrinėjamas DNSB “VIP Šilaičiai” kasacinis skundas civilinėje byloje dėl automobilių stovėjimo aikštelių kiemuose. Teismas sprendimo priėmimą atidėjo iki kovo 12 d. Teismui priėmus sprendimą apie tai informuosime papildomai.

Bendrijos skundas atmestas


Vilniaus apygardos teismas 2014-04-09 nutartimi paliko nepakeistą 2013-04-30 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriuo buvo atmestas DNSB “VIP Šilaičiai” ieškinys atsakovui UAB “Progresyvios investicijos” (toliau – Atsakovas) dėl įpareigojimo perduoti Bendrijos nuosavybėn prie Sviliškių g. 4, 6 ir 8 namų esančias automobilių stovėjimo aikšteles bei uždraudimo daryti kliūtis neatlygintinai jomis naudotis iki perdavimo.

Teismas šį savo sprendimą motyvavo tuo, kad Bendrija yra netinkamas ieškovas šioje byloje ir todėl negali kelti tokių reikalavimų. Nei Bendrijos, nei atsakovo UAB “Progresyvios investicijos” argumentų teismas nekomentavo.

Bendrija įvertino šį apeliacinės instancijos teismo sprendimą bei pateikė kasacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-30 sprendimą bei Vilniaus apygardos teismo 2014-04-09 nutartį ir priimti naują sprendimą – visiškai patenkinti ieškinį. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2014-07-11 nutartimi šis Bendrijos kasacinis skundas yra priimtas ir įrašytas į Lietuvos Aukščiausiajame teisme kasacine tvarka nagrinėtinų bylų sąrašą.

Apie tolimesnius rezultatus informuosime atskirai.

leškinys dėl žemės sklypo dalies ir aikštelių perdavimo

Informuojame, kad Vilniaus m. 1 apylinkės teismui 2012-10-04 buvo pateiktas DNSB „VIPŠilaičiai“ ieškinys statytojui UAB „Progresyvios investicijos“ dėl Sviliškių g. 4, 6 ir 8 namams priskirtoje žemės sklypo dalyje esančių automobilių parkavimo aikštelių perdavimo Bendrijos nuosavybėn ir uždraudimo daryti kliūtis neatlygintinam naudojimuisi žemės sklypu. Ieškiniu teismo taip pat buvo paprašyta pritaikyti dvi laikinąsias apsaugos priemones:

  1. Areštuoti minėtas aikšteles, siekiant užkirsti kelią UAB „Progresyvios investicijos“ parduoti ar kitaip perleisti šias aikšteles, ar jų dalį kitų asmenų nuosavybėn.
  2. Bylos nagrinėjimo metu uždrausti atsakovui (UAB „Progresyvios investicijos“) bet kokia forma, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai sudaryti kliūtis (užtverti, apmokestinti ir pan.) neatlygintinai naudotis aikštelėmis, siekiant kad būtų užtikrintas laisvas automobilių parkavimas minėtose aikštelėse (apsaugant nuo užtvėrimo, bet kokio ženklinimo ir parkavimo apmokestinimo).

Teismas 2012-10-08 nutartimi priėmė Bendrijos ieškinį ir patenkino Bendrijos prašymą dėl pirmosios priemonės taikymo, t.y. areštavo aikšteles, tačiau netenkino Bendrijos prašymo (įskaitant ir papildomą patikslintą prašymą 2012-10-25) dėl antrosios minėtos priemonės taikymo.