Žymų Archyvai: darbai

Remonto darbų planai ir ataskaitos

Informuojame, kad nuo 2015 m. spalio mėn. pradėta taikyti nauja einamųjų remonto darbų planavimo ir informavimo apie juos tvarka. Nuo šiol kiekvieno mėnesio pradžioje yra sudaromi planuojamų darbų sąrašai, o mėnesio pabaigoje – atliktų darbų ataskaita. Susipažinti su šiais dokumentais galima DNSB “VIP Šilaičiai” interneto svetainės skyrelyje Einamieji darbai > 2015 metai.

Dėl laiptinių durų keitimo

Informuojame, kad dėl daugybinių durų staktų ir varčių deformacijų, įtrūkusių ar sulūžusių vyrių bei kitų eksploatacijos defektų bus keičiamos visų Sviliškių g. 2, 2a, 4, 6 ir 8 namų laiptinių lauko durys. Planuojama preliminari (priklausomai nuo pasirinktos durų furnitūros ir apdailos tvarkymo darbų po durų sumontavimo kaina gali nežymiai keistis) darbų sąmata yra:

Sviliškių g. 2 namui – 1204,63 €
Sviliškių g. 2a namui 1, 2 ir 3 laiptinėms – 2583,21 €
Sviliškių g. 4 namo 2 ir 3 laiptinėms – 1840,12 €
Sviliškių g. 6 namui – 1204,63 €
Sviliškių g. 8 namui – 1204,63 €

Analogiškos durys jau yra sumontuotos Sviliškių 4 namo 1 laiptinėje.

Dėl priešgaisrinės signalizacijos

Informuojame, kad atlikus Sviliškių g. 4, 6 ir 8 namų kasmetinį priešgaisrinių sistemų patikrinimą buvo nustatyta, kad kai kurios saugos zonos pastoviai signalizuoja gaisro aliarmą, dalis temperatūrinių daviklių indikuoja gedimus ir keli davikliai yra pastoviai suveikę.

Šią savaitę yra suplanuoti ir bus vykdomi priešgaisrinių sistemų remonto darbai, tačiau jiems kokybiškai atlikti reikalinga informacija apie Sviliškių g. 4, 6, 8 namų privačiuose garažuose (-2 lygis) esančių priešgaisrinių daviklių būklę.

Daviklis gali: Mirksėti (veikia gerai), nuolat degti raudona spalva arba visai jokios indikacijos gali nebūti.

UAB “Corpus A”  prašo garažų savininkus ar naudotojus  skubiai pasižiūrėti, kokia yra daviklio būklė ir el. paštu k.montvydas@CorpusA.lt informuoti vadybininką Karolį Montvydą jeigu daviklis visai nedega arba nuolat dega raudona spalva.