Dėl priešgaisrinės signalizacijos

Informuojame, kad atlikus Sviliškių g. 4, 6 ir 8 namų kasmetinį priešgaisrinių sistemų patikrinimą buvo nustatyta, kad kai kurios saugos zonos pastoviai signalizuoja gaisro aliarmą, dalis temperatūrinių daviklių indikuoja gedimus ir keli davikliai yra pastoviai suveikę.

Šią savaitę yra suplanuoti ir bus vykdomi priešgaisrinių sistemų remonto darbai, tačiau jiems kokybiškai atlikti reikalinga informacija apie Sviliškių g. 4, 6, 8 namų privačiuose garažuose (-2 lygis) esančių priešgaisrinių daviklių būklę.

Daviklis gali: Mirksėti (veikia gerai), nuolat degti raudona spalva arba visai jokios indikacijos gali nebūti.

UAB „Corpus A“  prašo garažų savininkus ar naudotojus  skubiai pasižiūrėti, kokia yra daviklio būklė ir el. paštu k.montvydas@CorpusA.lt informuoti vadybininką Karolį Montvydą jeigu daviklis visai nedega arba nuolat dega raudona spalva.