Bendrijos Įgaliotinių susirinkimas 2012-08-20

2012-08-20 d. 19.00 Sviliškių g. 8-57, Vilnius, įvyks DNSB „VIP Šilaičiai“ Įgaliotinų susirinkimas.

Darbotvarkė: Ieškinio dėl automobilių aikštelių perdavimo Bendrijai pateikimas teismui  ir susijusių išlaidų apmokėjimas.