Sviliškių g. 4 parkingo vartai

Sviliškių g. 4-o namo parkingų vartų gedimas (reikia keisti pavaros spyruokles) yra užregistruotas. Corpus A jau sutarė su UAB “Barduva” dėl jo šalinimo darbų, kurie turėtų būti atlikti artimiausiu metu (nors pagal pirminį susitarimą gedimas jau turėjo būti pašalintas 2012-08-01).

Papildyta:      UAB „Barduva“ vadybininkas pažadėjo, kad šiandien viskas turi būti sutvarkyta.

Papildyta:    Vartai jau pataisyti. Pakeistom detalėm bus taikoma 6 mėnesių garantija.