Žymų Archyvai: vartai

Dėl Sviliškių 4 parkingo vartų

Informuojame, kad šiuo metu pastebėta Sviliškių g. 4 ir 6 namų parkingų (-1 lygis) vartų darbo sutrikimų. Vartai ne visada užsidaro automatiškai, o taip pat ne visada įsijungia apsauga nuo užsiadrymo kai vartų linijoje yra kliūtis.

Dėl šių gedimų yra informuoti Corpus A ir vartų priežiūros specialistai. Preliminariai patikrinus vartų darbą šiandien (2014-02-03) vartai veikė tvarkingai. Artimiausiu metu planuojama vartų priežiūros specialistų apžiūra bei gedimų paieška. Iki bus nustatytos ir pašalintos gedimų priežastys, prašome būti atidiems ir atsargiems naudojantis vartais, t. y. vartus prašome atidarinėti tik tuomet, kai privažiuosite prie pat jų, o važiuojant pro vartus nesustoti vartų linijoje.

Sviliškių g. 4 parkingo vartai

Sviliškių g. 4-o namo parkingų vartų gedimas (reikia keisti pavaros spyruokles) yra užregistruotas. Corpus A jau sutarė su UAB “Barduva” dėl jo šalinimo darbų, kurie turėtų būti atlikti artimiausiu metu (nors pagal pirminį susitarimą gedimas jau turėjo būti pašalintas 2012-08-01).

Papildyta:      UAB „Barduva“ vadybininkas pažadėjo, kad šiandien viskas turi būti sutvarkyta.

Papildyta:    Vartai jau pataisyti. Pakeistom detalėm bus taikoma 6 mėnesių garantija.