Garažo vartų pultelių suprogramavimas

Esant poreikiui galima savarankiškai suprogramuoti naują ar esamą “Ecostar” garažo/parkingo vartų pultelį (toliau – rankinis siųstuvas) su savo garažo ar parkingo vartais ar centriniais vartais, kurie bus valdomi šiuo rankiniu siųstuvu. Žemiau pateikiame išsamią gamintojo instrukciją kaip tai padaryti:

1 – 3 pav. Eksploatavimas/maitinimo elementų keitimas

Paspaudus rankinio siųstuvo mygtuką, užsidega kontrolinė lemputė A (žr. 2 pav.). Užsidegusi kontrolinė lemputė signalizuoja, kad rankinis siųstuvas perduoda signalą. Jei paspaudus rankio siųstuvo mygtuką kontrolinė lemputė mirksi, tai reiškia, kad nors signalas vis dar siunčiamas, bet maitinimo elementai jau yra tiek išsekę, kad juos artimiausius metu reikia keisti. Jei kontrolinė lemputė nereaguoja, patikrinkite, ar maitinimo elementai įdėti teisingai (žr. 2 pav.), jei reikia – juos pakeiskite naujais.pav. 2

4 pav. Rankinio siųstuvo suprogramavimas vartų pavaroje/imtuve

Jūsų rankinis siųstuvas veikia kintančio kodo principu. Tai reiškia, kad kiekvienu siuntimu į imtuvą siunčia vis kitokį kodą. Todėl rankinį siųstuvą su pageidaujamu rankinio siųstuvo mygtuku reikia suprogramuoti kiekviename imtuve, kurį reikės valdyti.

1. Tam trumpai paspauskite mygtuką “P” pavaros gaubte arba imtuvo mygtuką “P”. Raudonas šviesos diodas pradeda mirksėti ir signalizuoti, kad pageidaujamas rankinio siųstuvo mygtukas gali būti programuojamas.DSC04865

2. Rankinio siųstuvo mygtuką spauskite kol raudonas šviesos diodas ims mirksėti greitai, tuomet rankinio siųstuvo mygtuką atleiskite.

3. Tada rankinio siųstuvo mygtuką per 15 sekundžių vėl paspauskite, kol raudonas šviesos diodas ims mirksėti labai greitai, tuomet rankinio siųstuvo mygtuką vėl atleiskite. Pasibaigus šiam greitam mirksėjimui, norimas rankinis siųstuvas yra sėkmingai suprpgramuotas, o raudonas šviesos diodas šviečia nenutrūkstamai.

4. Suprogramavę rankinį siųstuvą patikrinkite, kaip jis veikia.