Šaukiamas DNSB „VIP Šilaičiai“ visuotinis narių susirinkimas

Gerbiami bendrijos nariai,

2017-06-28 d. 19.30 val. Sviliškių 2, Vilniuje cokoliniame parkinge vyks DNSB „VIP Šilaičiai“ visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

  • 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrijos veiklos ataskaitos tvirtinimas.
  • Sviliškių g. 4-o namo 2-os laiptinės Įgaliotinio rinkimai.
  • Bendrojo naudojimo objektų aprašų tvirtinimas.
  • Bendrijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ilgalaikių planų svarstymas ir tvirtinimas.

Prašome dalyvauti, su savimi turėti asmens dokumentą. Susipažinti su susirinkimo dienotvarkės sprendimų projektais galite interneto svetainėje adresu: http://www.vips.lt/veikla/susirinkimai/2017-06-dnsb-vip-silaiciai-nariu-susirinkimo-dokumentai/

Iniciatorius:

DNSB „VIP Šilaičiai“ pirmininkas Sigitas Šiaudinis