Autoriaus Archyvai: Pirmininkas

Sveiki visi bendrijos nariai ir kaimynai.

Esu dėkingas, kad  pasitikite manimi ir suteikėte galimybę Jus atstovauti  DNSB VIP „Šilaičiai“ vardu.

Tikiuosi  draugiško bendradarbiavimo  ir vieningos bendruomenės  sprendžiant iškilusias problemas .

Patogesniam bendravimui yra sukurta Facebook  paskyra VipŠilaičiai Dnsb prašome visus aktyviai jungtis.

Iškilus klausymams ar pastebėjus gedimą, kreipkitės info@vips.lt

Pagarbiai:

Mindaugas Žuromskas

2018-08-29 visuotinio Bendrijos narių susirinkimo rezultatai

2018-08-29 įvyko DSNB „VIP Šilaičiai“ visuotinis narių susirinkimas, kurio metu:

  • Paskelbti ir patvirtinti 2017 metų DNSB „VIP Šilaičiai“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir Bendrijos veiklos ataskaita (skelbiama bendrijos svetainės skyrelyje Veikla/Ataskaitos).
  • Patvirtinti Sviliškių g. 2, 2a, 4, 6 ir 8 namų bendrojo naudojimo objektų aprašai (skelbiama bendrijos svetainės skyrelyje Veikla/Bendro naudojimo objektų aprašai)
  • Bendrijos pirmininku 3 (trejų) metų laikotarpiui išrinktas Mindaugas Žuromskas, gyv. Sviliškių g. 2a.

Išrinktas Bendrijos pirmininkas Mindaugas Žuromskas pareigas pradeda eiti nuo 2018-09-03.

Pakartotinis priminimas apie Bendrijos susirinkimą šiandien

Pakartotinai primename, kad šiandien – 2018-08-29 19.30 val. Sviliškių 4, Vilniuje cokoliniame parkinge vyks DNSB „VIP Šilaičiai“ narių susirinkimas

Šiuo metu gautų nuomonės pareiškimo iš anksto anketų bei tų, kurie šiandien planuoja atvykti į susirinkimą nepakanka kvorumui (1/2 narių). Nesant susirinkimo kvorumo numatyti darbotvarkė klausimai liktų nesvarstyti, sprendimai nepriimti. Tai labai apsunkintų tolimesnę Bendrijos veiklą.

Prašome atsakingai žiūrėti į bendrijos nario pareigas bei atvykti į susirinkimą. Tų narių, kurie šiandien negali fiziškai dalyvauti susirinkime ir iki šiol dar neužpildė nuomonės pareiškimo iš anksto anketos, primygtinai prašome užpildyti anketą, ją nuskanuoti ir atsiųsti e-paštu info@vips.lt šiandien iki susirinkimo pradžios.

nuoroda atsisiųsti anketą