2018-08-29 DNSB „VIP Šilaičiai“ narių susirinkimo dokumentai

Bendrijos narių susirinkimo 2018-08-29 sprendimų projektai.

2017 metinė (veiklos ir finansinė) ataskaita.

2017 m. DNSB „VIP Šilaičiai“: balansas, pelno/nuostolio ataskaita, aiškinamasis raštas.

Namų bendrojo naudojimo objektų aprašai:

Sviliškių 2 Sviliškių 2a Sviliškių 4 Sviliškių 6 Sviliškių 8

Kandidatų į Bendrijos pirmininko pareigas, iškėlusių savo kandidatūrą iš anksto, sąrašas ir kandidatų informaciniai pranešimai bus skelbiami tinklapyje 2018 m. rugpjūčio 16 d.

Savo kandidatūrą į Bendrijos pirmininko pareigas iš anksto iškėlė: Mindaugas Žuromskas, gyv. Sviliškių g. 2a (kandidato prisistatymo informacinis pranešimas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 11 str. 4 p. ir Daugiabučių namų savininkų bendrijos „VIP Šilaičiai“ įstatų 88 p. Narių susirinkimo darbotvarkės klausimais Bendrijos narys gali iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę. Tai galima atlikti pasirinktinai:
• elektroniniu laišku persiunčiant pasirašytą ir nuskenuotą raštą arba
• pasirašytą raštą užklijuotame voke įteikiant (nusiunčiant) Narių susirinkimo organizatoriui.
Nuomonė pareiškiama raštu, aiškiai nurodant, kokiam sprendimui narys pritaria arba nepritaria. Nuomonę raštu konkrečiu darbotvarkės klausimu pareiškęs Narių susirinkimo ar Įgaliotinių susirinkimo narys įskaitomas sprendžiant kvorumo ir balsavimo rezultatų suvedimo klausimus dėl to darbotvarkės punkto.

Nuomonės susirinkimo dienotvarkės klausimais pareiškimo iš anksto anketa bus skelbiama tinklapyje 2018 m. rugpjūčio 16 d. (jau paskelbta, spausti šią nuorodą).

PASTABA. Anketoje prašome ties kiekvienu punktu atitinkamai pažymėti pasirinktą atsakymo variantą. Užpildyta ir pasirašyta anketa (nuskanuota elektroninė jos kopija) turi būti nusiųsta elektroniniu info@vips.lt arba užklijuotame voke įteikta (nusiųsta) Bendrijos pirmininkui adresu Sviliškių g. 8-57, Vilnius iki DNSB „VIP Šilaičiai“ visuotinio narių susirinkimo dienos, t. y. iki 2018-08-29. Į vėliau gautose anketose išreikštą narių nuomonę nebus atsižvelgta priimant sprendimus susirinkimo dienotvarkės klausimais.