Dokumentai

Prašymas įstoti į bendriją

Bendrijos nariais Patalpų savininkai tampa pateikę rašytinį prašymą ir Registrų centro pažymos apie nuosavybės teisę į Patalpas Bendrijos pirmininkui bei šiam įregistravus jį Bendrijos narių registravimo knygoje. Įstojimo data laikoma prašymo pateikimo Bendrijos pirmininkui diena.

Atsisiųsti dokumentą: Prašymas įstoti į bendriją

PASTABA. Patalpos savininko (-ų) pateikti asmens ir kontaktiniai duomenys yra naudojami išimtinai tik Lietuvos Respublikos daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme numatytais tikslais. Pagrindiniai tikslai, dėl kurių DNSB „VIP Šilaičiai“ renka ir naudoja jūsų asmens duomenis, yra Bendrijos narių registracijos knygos (sąrašo) sudarymas ir valdymas, Bendrijos narių susirinkimų kvorumo kontrolė ir Bendrijos narių informavimas apie Bendrijos veiklą. Užtikriname, kad Jūsų duomenys nebus atskleisti jokiems asmenims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.