Žymų Archyvai: mokestis

Dėl valymo paslaugų kainos

UAB “Clean Solutions” informuoja, kad nuo 2015-07-01 Lietuvos Respublikos vyriausybei padidinus minimalią mėnesinę algą iki 325 eurų, vadovaujantis valymo paslaugų teikimo sutartimi perskaičiuoja teikiamų paslaugų kainą.

Nuo 2015-07-01 taikomi šie paslaugų tarifai:

Bendro naudojimo patalpų valymas 0.0506 €/m2
Teritorijos tvarkymas 0.0383 €/m2

Dėl taikomų paslaugų tarifų

Pakartotinai informuojame, kad nuo 2015-05-01 Sviliškių g. 2 ir 2a namų laiptinių valymo ir teritorijos priežiūrą praėjus vykdyti UAB “Clean solutions”, Sviliškių g. 2, 2a, 4, 6 ir 8 namams taikomi šie paslaugų tarifai:

Administravimas 0,0290 Eur/kv.m.
Teritorijos tvarkymas 0,0353 Eur/kv.m.
Bendro naudojimo patalpų valymas 0,0467 Eur/kv.m.
Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra 0,0321 Eur/kv.m.
B. n. objektų techninė priežiūra (eksploatavimas) 0,0550 Eur/kv.m.
Atliekų išvežimas 0,0375 Eur/kv.m.

 

 

Dėl privalomo lėšų kaupimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015-04-15 nutarimu Nr. 390 Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtino aprašą, kuriuo vadovaujantis visų daugiabučių namų gyventojai pradės kaupti lėšas namams atnaujinti ir prižiūrėti pagal privalomus statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimus.

Remiantis šiuo nutarimu, lėšos bus kaupiamos, atsižvelgiant į DNSB “VIP Šilaičiai” namų fizinę ir energetinę būklę, konkretiems bendro naudojimo objektų atnaujinimo darbams, kurie bus numatyti parengus ilgalaikius namų atnaujinimo planus, o pagal juos apskaičiuoti mėnesiniai kaupiamųjų įmokų dydžiai bus pateikti tvirtinti Bendrijai priklausančių namų gyventojams.

Iki planų patvirtinimo, nuo 2015-06-01 Sviliškių g. 2a, 4, 6 ir 8 namams pradedama skaičiuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime nustatyta minimalaus dydžio įmoka: 0,03 Eur/kv.m. (namams, kurių bendras naudingas plotas yra didesnis nei 3000 kv.m.), o Sviliškių g. 2 namui – 0,05 Eur/kv.m. (namams, kurių bendras naudingas plotas yra mažesnis nei 3000 kv.m.).

Kiekvieno namo gyventojų kaupiamosios lėšos bus laikomos atskiroje sąskaitoje, apskaitomos atskirai pagal kiekvieną namą, joms galios Indėlių draudimo įstatymas.

Dėl mokėjimų už paslaugas Sviliškių 2 ir 2a namams tvarkos

Informuojame, kad nuo balandžio mėn. Sviliškių 2 ir 2a namams pradedamas taikyti Bendrijos veiklos mokestis gyventojų patogumui yra įtrauktas į UAB “Corpus A” mokamuosius pranešimus ir surenkamas kartu su mokesčiais už UAB “Corrpus A” teikiamas paslaugas pagal naujai taikomus sumažintus tarifus. Visi mokėjimai, įskaitant ir Bendrijos veiklos mokestį, kaip ir anksčiau turi būti atliekami per UAB “Corpus A”.

Analogiškai bus surenkami mokėjimai už valymo paslaugas UAB “Clean solutions”. Atskiri mokėjimo pranešimai dėl to nebus siunčiami.

Dėl valymo paslaugų kainos

UAB “Clean Solutions” informuoja, kad nuo 2014-10-01 Lietuvos Respublikos vyriausybei padidinus minimalią mėnesinę algą iki 1035 litų, vadovaujantis valymo paslaugų teikimo sutartimi perskaičiuoja teikiamų paslaugų kainą.

Nuo 2014-10-01 taikomi šie paslaugų tarifai:

Bendro naudojimo patalpų valymas 0.1380 Lt/m2
Teritorijos tvarkymas 0.1051 Lt/m2