Dėl taikomų paslaugų tarifų

Pakartotinai informuojame, kad nuo 2015-05-01 Sviliškių g. 2 ir 2a namų laiptinių valymo ir teritorijos priežiūrą praėjus vykdyti UAB „Clean solutions“, Sviliškių g. 2, 2a, 4, 6 ir 8 namams taikomi šie paslaugų tarifai:

Administravimas 0,0290 Eur/kv.m.
Teritorijos tvarkymas 0,0353 Eur/kv.m.
Bendro naudojimo patalpų valymas 0,0467 Eur/kv.m.
Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra 0,0321 Eur/kv.m.
B. n. objektų techninė priežiūra (eksploatavimas) 0,0550 Eur/kv.m.
Atliekų išvežimas 0,0375 Eur/kv.m.