Dėl privalomo lėšų kaupimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015-04-15 nutarimu Nr. 390 Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtino aprašą, kuriuo vadovaujantis visų daugiabučių namų gyventojai pradės kaupti lėšas namams atnaujinti ir prižiūrėti pagal privalomus statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimus.

Remiantis šiuo nutarimu, lėšos bus kaupiamos, atsižvelgiant į DNSB „VIP Šilaičiai“ namų fizinę ir energetinę būklę, konkretiems bendro naudojimo objektų atnaujinimo darbams, kurie bus numatyti parengus ilgalaikius namų atnaujinimo planus, o pagal juos apskaičiuoti mėnesiniai kaupiamųjų įmokų dydžiai bus pateikti tvirtinti Bendrijai priklausančių namų gyventojams.

Iki planų patvirtinimo, nuo 2015-06-01 Sviliškių g. 2a, 4, 6 ir 8 namams pradedama skaičiuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime nustatyta minimalaus dydžio įmoka: 0,03 Eur/kv.m. (namams, kurių bendras naudingas plotas yra didesnis nei 3000 kv.m.), o Sviliškių g. 2 namui – 0,05 Eur/kv.m. (namams, kurių bendras naudingas plotas yra mažesnis nei 3000 kv.m.).

Kiekvieno namo gyventojų kaupiamosios lėšos bus laikomos atskiroje sąskaitoje, apskaitomos atskirai pagal kiekvieną namą, joms galios Indėlių draudimo įstatymas.