Žymų Archyvai: ieškinys

Dėl bylinėjimosi išlaidų

Lietuvos aukščiausiajam teismui atmetus DNSB “VIP Šilaičiai” kasacinį skundą civilinėje byloje dėl įpareigojimo UAB “Progresyvios investicijos” perduoti Bendrijos nuosavybėn prie Sviliškių g. 4, 6 ir 8 namų esančias automobilių stovėjimo aikšteles bei uždrausti daryti kliūtis neatlygintinai jomis naudotis iki perdavimo bei nepavykus susitarti su  UAB “Progresyvios investicijos” dėl aikštelių perdavimo, buvo gautas antstolio raginimas apmokėti UAB “Progresyvios investicijos” teismo proceso metu patirtas bylinėjimosi išlaidas – 1158,48 eurų ir 49,45 eurų vykdymo išlaidas.

Informuojame, kad šios išlaidos jau yra apmokėtos iš Bendrijos sukauptų 2% GPM paramos lėšų ir iš gyventojų papildomai renkamos nebus. Žemiau pateikiame teismų sprendimus:

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimas.
  2. Apeliacinės instancijos sprendimas.
  3. Kasacinės instancijos sprendimas.

Dėl kasacinio skundo nagrinėjimo

Informuojame, kad 201-02-02 įvyko Lietuvos aukščiausiojo teismo posėdis, kuriame buvo nagrinėjamas DNSB “VIP Šilaičiai” kasacinis skundas civilinėje byloje dėl automobilių stovėjimo aikštelių kiemuose. Teismas sprendimo priėmimą atidėjo iki kovo 12 d. Teismui priėmus sprendimą apie tai informuosime papildomai.

Bendrijos skundas atmestas


Vilniaus apygardos teismas 2014-04-09 nutartimi paliko nepakeistą 2013-04-30 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriuo buvo atmestas DNSB “VIP Šilaičiai” ieškinys atsakovui UAB “Progresyvios investicijos” (toliau – Atsakovas) dėl įpareigojimo perduoti Bendrijos nuosavybėn prie Sviliškių g. 4, 6 ir 8 namų esančias automobilių stovėjimo aikšteles bei uždraudimo daryti kliūtis neatlygintinai jomis naudotis iki perdavimo.

Teismas šį savo sprendimą motyvavo tuo, kad Bendrija yra netinkamas ieškovas šioje byloje ir todėl negali kelti tokių reikalavimų. Nei Bendrijos, nei atsakovo UAB “Progresyvios investicijos” argumentų teismas nekomentavo.

Bendrija įvertino šį apeliacinės instancijos teismo sprendimą bei pateikė kasacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-30 sprendimą bei Vilniaus apygardos teismo 2014-04-09 nutartį ir priimti naują sprendimą – visiškai patenkinti ieškinį. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2014-07-11 nutartimi šis Bendrijos kasacinis skundas yra priimtas ir įrašytas į Lietuvos Aukščiausiajame teisme kasacine tvarka nagrinėtinų bylų sąrašą.

Apie tolimesnius rezultatus informuosime atskirai.

Bendrija pateikė apeliacinį skundą dėl aikštelių

Bendrija išnagrinėjo 2013-04-30 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriuo buvo atmestas DNSB “VIP Šilaičiai” ieškinys atsakovui UAB “Progresyvios investicijos” (toliau – Atsakovas) dėl įpareigojimo perduoti Bendrijos nuosavybėn prie Sviliškių g. 4, 6 ir 8 namų esančias automobilių stovėjimo aikšteles bei uždraudimo daryti kliūtis neatlygintinai jomis naudotis iki perdavimo.

Šiame sprendime pirmosios instancijos teismas visiškai neanalizavo ir nepasisakė dėl nurodytų Ieškovo (Bendrijos) argumentų ir pateiktų įrodymų, kurie, turi esminės įtakos ir nagrinėjamai bylai. Be to, teismas savo sprendimą grindė tik Atsakovo pateiktais teiginiais, neparemtais rašytiniais įrodymais. Taip pat teismas netinkamai vertino ir kai kurių rašytinių įrodymų reikšmę.

Bendrijos nuomone pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nuostatas, netinkamai įvertino byloje buvusius rašytinius įrodymus, todėl priėmė aiškiai nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą. Neišsiaiškinęs tikrosios Preliminariųjų sutarčių ir pagrindinių Pirkimo-pardavimo sutartčių nuostatų prasmės, nenustatęs Pirkėjų (gyventojų) teisėtų lūkesčių suformavimo fakto, pirmosios instancijos teismas neteisingai išsprendė bylą ir sukūrė sveiku protu nesuvokiamą padėtį, kai Pirkėjų  įsigytas turtas ir daugiabučių namų infrastruktūros (gerbūvio) dalis – automobilių stovėjimo aikštelės prie namų – buvo atskirti vieni nuo kitų ir tapo skirtingų savininkų nuosavybe.

Todėl, susipažinęs su priimto sprendimo motyvais, Ieškovas (Bendrija) pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti 2013-04-30 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą.

Pirmos instancijos teismas atmetė Bendrijos ieškinį dėl aikštelių

2013-04-30 Vilniaus miesto apylinkės teismas paskelbė sprendimą civilinėje byloje, kurioje DNSB “VIP Šilaičiai” (toliau – Bendrija) reiškė ieškinį atsakovui UAB “Progresyvios investicijos” (toliau – Pardavėjas) dėl įpareigojimo perduoti Bendrijos nuosavybėn prie Sviliškių g. 4, 6 ir 8 namų esančias automobilių stovėjimo aikšteles bei uždraudimo daryti kliūtis neatlygintinai jomis naudotis iki perdavimo.

Pirmos instancijos teismas ieškinį atmetė. Teismas motyvavo tuo, kad tarp butų ir kitų šiuose namuose esančių patalpų pirkėjų bei Pardavėjo pasirašytos pirkimo–pardavimo sutartys numato tik neatlygintiną žemės sklypo, ant kurio stovi namai, dalies naudojimą pagal paskirtį, t. y. naudotis žemės sklypu tiek, kiek tai susiję su parduodamo turto tinkamu eksploatavimu – namų naudojimu pagal paskirtį (pavyzdžiui, turėti galimybę patekti į namą, naudoti žemės sklypą namo inžineriniams tinklams pastatyti ir kt.). Tačiau, teismo nuomone, pasirašytos pirkimo–pardavimo sutartys nenumato pirkėjų teisės neatlygintinai naudotis prie namų esančiomis automobilių stovėjimo aikštelėmis. Teismas, atmesdamas Bendrijos ieškinį, neatsižvelgė į Bendrijos argumentus bei pateiktus įrodymus, jog preliminariųjų ir pagrindinių patalpų pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo metu (2006 – 2007 metais) gyventojai nebuvo informuoti apie Pardavėjo ketinimus ateityje aikšteles pardavinėti, ir dėl to pirkėjai pagrįstai tikėjosi, kad automobilių parkavimas šiose aikštelėse bus nemokamas. Teismas nusprendė, kad nėra jokio teisinio pagrindo, kuriuo remiantis Pardavėjas privalėtų suteikti pirkėjams teisę nemokamai naudotis Pardavėjui priklausančiomis aikštelėmis.

Bendrija šiuo metu analizuoja teismo argumentus ir ketina minėtą pirmos instancijos teismo sprendimą apskųsti apeliacine tvarka.

Apie tolimesnius veiksmus pranešime papildomai.