2017-06-28 DNSB „VIP Šilaičiai“ visuotinio narių susirinkimo rezultatai

Informuojame, kad 2017-06-28 šauktas Visuotinis Bendrijos narių susirinkimas neįvyko, nes nesusirinko reikiamas skaičius Bendrijos narių. Susirinkimo darbotvarkės klausimai liko nesvarstyti.