Žymų Archyvai: skaitliukai

Dėl Sviliškių 8 garažų ir parkingų elektros apskaitos

Nustatyta, kad iki šiol Sviliškių g. 8 namo garažų ir parkingų suvartojamos elektros energijos apskaita buvo bendra, nes UAB „Progresyvios investicijos“ namo statybos metu neįrengė atskiros apskaitos garažams ir atskiros parkingams. Kadangi parkingų savininkai neturi galimybės savo parkavimo vietose naudotis papildomais elektros prietaisais, o garažų savininkai tokią galimybę turi, ja naudojasi ir elektros energijos suvartoja daugiau, Sviliškių g. 8 namo parkinge suvartojamos  elektros energijos apskaitai atskirti nuo garažuose suvartojamos elektros energijos, yra įrengtas papildomas elektros energijos apskaitos poskaitiklis.

Atskira Sviliškių g. 8 garažų ir parkingų elektros energijos apskaita pradedama taikyti nuo rugpjūčio 1 d.

Dėl papildomų elektros poskaitiklių įrengimo

Gegužės mėnesį Sviliškių g. 4 ir 6 namuose buvo įrengti du papildomi elektros energijos apskaitos poskaitikliai.

Pirmasis poskaitiklis yra skirtas atriboti Sviliškių g. 4 ir 6 namų bendrose patalpose suvartojamą elektros energiją, kurios didžiausią dalį suvartoja Sviliškių g. 6 namo liftas. Antrasis poskaitiklis yra skirtas atriboti abiejų namų garažų ir parkingų savininkų suvartojamą elektros energiją.

Iki šiol abiejų namų apskaita buvo viena, nes UAB „Progresyvios investicijos“ Sviliškių g. 4 ir 6 namų bendrosios patalpoms, o taip pat garažams ir parkingams, nepasivargino įrengti atskiros bendrų patalpų sunaudojamos elektros apskaitos. Dėl to iki šiol buvo susidariusi neteisinga situacija, kai 4-o namo gyventojai mokėjo taip pat ir už 6-o namo gyventojų lifto sunaudotą elektrą, nors liftu nesinaudoja, o parkingų savininkai mokėjo taip pat ir už garažų savininkų sunaudotą elektrą, nors neturėjo galimybės naudotis papildomais elektros prietaisais savo parkavimo vietose, kai tuo tarpu garažų savininkai galėjo tai daryti savo garažuose.

Skaitiklių įrengimas esamą neteisingą padėtį ištaisė.