Šaukiamas Sviliškių g. 2 ir 2a namų DNSB „VIP Šilaičiai“ narių susirinkimas

Gerbiami bendrijos nariai,

2017-06-28 d. 19.00 val. Sviliškių 2, Vilniuje cokoliniame parkinge vyks Sviliškių g. 2 ir 2a namų DNSB „VIP Šilaičiai“ narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

  • Sviliškių g. 2 ir 2a namų Įgaliotinių rinkimai.

Susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai:

  1. Sviliškių g. 2 namo Įgaliotiniu 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti:

                , gyv. Sviliškių g. 2-               , Vilnius;

  1. Sviliškių g. 2a namo Įgaliotiniais 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti:

                , gyv. Sviliškių g. 2a –        , Vilnius (atstovauja: Sviliškių g. 2a namo 1 laiptinėje gyvenantiems Bendrijos nariams, taip pat Bendrijos nariams, nuosavybės teise turintiems garažus bei parkavimo vietas cokoliniame aukšte);

                , gyv. Sviliškių g. 2a –        , Vilnius (atstovauja: Sviliškių g. 2a namo 2 laiptinėje gyvenantiems Bendrijos nariams);

                      , gyv. Sviliškių g. 2a –        , Vilnius (atstovauja: Sviliškių g. 2a namo 3 laiptinėje gyvenantiems Bendrijos nariams).

Prašome dalyvauti, su savimi turėti asmens dokumentą.

Iniciatorius:

DNSB „VIP Šilaičiai“ pirmininkas Sigitas Šiaudinis