Dėl mokėjimų už paslaugas Sviliškių 2 ir 2a namams tvarkos

Informuojame, kad nuo balandžio mėn. Sviliškių 2 ir 2a namams pradedamas taikyti Bendrijos veiklos mokestis gyventojų patogumui yra įtrauktas į UAB „Corpus A“ mokamuosius pranešimus ir surenkamas kartu su mokesčiais už UAB „Corrpus A“ teikiamas paslaugas pagal naujai taikomus sumažintus tarifus. Visi mokėjimai, įskaitant ir Bendrijos veiklos mokestį, kaip ir anksčiau turi būti atliekami per UAB „Corpus A“.

Analogiškai bus surenkami mokėjimai už valymo paslaugas UAB „Clean solutions“. Atskiri mokėjimo pranešimai dėl to nebus siunčiami.