Dėl 2017-06-28 Sviliškių g. 2 ir 2a namų bei visuotinio Bendrijos narių susirinkimų

Informuojame, kad 2017-06-28 šaukti Sviliškių g. 2 ir 2a namų Bendrijos narių bei Visuotinis visų namų Bendrijos narių susirinkimai neįvyko, nes nesusirinko reikiamas skaičius Bendrijos narių. Abiejų susirinkimų darbotvarkių klausimai liko nesvarstyti.

Artimiausiu metų bus šaukiami pakartotiniai Sviliškių g. 2 ir 2a namų Bendrijos narių bei Visuotinis visų namų Bendrijos narių susirinkimai tiems patiems 2017-06-28 neįvykusių susirinkimų klausimams svarstyti. Apie šių susirinkimų datą informuosime atskiru pranešimu.