Žymų Archyvai: rezultatai

Dėl 2015-12-17 Bendrijos narių susirinkimo

2015-12-17 šauktas Bendrijos narių susirinkimas neįvyko, nes nesusirinko reikiamas skaičius Bendrijos narių (nebuvo kvorumo). Todėl susirinkimo darbotvarkėje numatyti klausimai liko nesvarstyti. Artimiausiu metu (po šventinio laikotarpio sausio mėnesį) bus šaukiamas naujas visuotinis Bendrijos narių susirinkimas. Apie kito susirinkimo datą ir darbotvarkę informuosime atskiru pranešimu.

Remonto darbų planai ir ataskaitos

Informuojame, kad nuo 2015 m. spalio mėn. pradėta taikyti nauja einamųjų remonto darbų planavimo ir informavimo apie juos tvarka. Nuo šiol kiekvieno mėnesio pradžioje yra sudaromi planuojamų darbų sąrašai, o mėnesio pabaigoje – atliktų darbų ataskaita. Susipažinti su šiais dokumentais galima DNSB „VIP Šilaičiai“ interneto svetainės skyrelyje Einamieji darbai > 2015 metai.

2015-03-24 pakartotinio visuotinio Bendrijos narių susrinkimo rezultatai

2015-03-24 įvyko DSNB „VIP Šilaičiai“ pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kurio metu:

  • Paskelbti ir patvirtinti 2014 metų DNSB „VIP Šilaičiai“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir Bendrijos veiklos ataskaita.
  • Nuspręsta pritarti Sviliškių g. 2 ir 2 a namų prisijungimui prie DNSB „VIP Šilaičiai“ ir patvirtinti prisijungimo sutartį.
  • Buvo patvirtinti pagal 2014 m. gegužės 15 d. redakcijos Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo reikalavimus bei po Sviliškių g. 2 ir 2 namų prisijungimo pakeisti DNSB „VIP Šilaičiai“ įstatai.
  • Bendrijos pirmininku 3 (trejų) metų laikotarpiui išrinktas Sigitas Šiaudinis.
  • Sviliškių g. 4 namo Įgaliotiniais 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti Justynas Degutis (pirma laiptinė), Ramunė Vaičeliūnienė (antra laiptinė) ir Vytautas Rastenis (trečia laiptinė).
  • Sviliškių g. 6 namo Įgaliotiniais 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti Virginijus Bitė (1-2 aukštai, garažai ir parkingai), Egidijus Meilus (3-5 aukštai) ir Iveta Linkytė-Jokšienė (6-8 aukštai).
  • Sviliškių g. 8 namo Įgaliotiniais 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti Šarūnas Stanislovėnas (1-3 aukštai, garažai ir parkingai), Albinas Dabravolskas (4-6 aukštai) ir Artūras Jakutis (7-9 aukštai).

Bendrijos skundas atmestas


Vilniaus apygardos teismas 2014-04-09 nutartimi paliko nepakeistą 2013-04-30 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriuo buvo atmestas DNSB “VIP Šilaičiai” ieškinys atsakovui UAB “Progresyvios investicijos” (toliau – Atsakovas) dėl įpareigojimo perduoti Bendrijos nuosavybėn prie Sviliškių g. 4, 6 ir 8 namų esančias automobilių stovėjimo aikšteles bei uždraudimo daryti kliūtis neatlygintinai jomis naudotis iki perdavimo.

Teismas šį savo sprendimą motyvavo tuo, kad Bendrija yra netinkamas ieškovas šioje byloje ir todėl negali kelti tokių reikalavimų. Nei Bendrijos, nei atsakovo UAB „Progresyvios investicijos“ argumentų teismas nekomentavo.

Bendrija įvertino šį apeliacinės instancijos teismo sprendimą bei pateikė kasacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-30 sprendimą bei Vilniaus apygardos teismo 2014-04-09 nutartį ir priimti naują sprendimą – visiškai patenkinti ieškinį. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2014-07-11 nutartimi šis Bendrijos kasacinis skundas yra priimtas ir įrašytas į Lietuvos Aukščiausiajame teisme kasacine tvarka nagrinėtinų bylų sąrašą.

Apie tolimesnius rezultatus informuosime atskirai.