Dėl 2016-03-22 Bendrijos narių susirinkimo

Informuojame, kad 2016-03-22 Bendrijos narių susirinkimas neįvyko, kadangi nesusirinko 1/2 Bendrijos narių, t. y. nebuvo kvorumo. Susirinkimo darbotvarkėje numatyti klausimai liko nesvarstyti. Kitas Bendrijos narių susirinkimas bus šaukiamas po 2-3 savaičių. Apie tai informuosime atskiru pranešimu.