2015-03-24 pakartotinio visuotinio Bendrijos narių susrinkimo rezultatai

2015-03-24 įvyko DSNB „VIP Šilaičiai“ pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kurio metu:

  • Paskelbti ir patvirtinti 2014 metų DNSB „VIP Šilaičiai“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir Bendrijos veiklos ataskaita.
  • Nuspręsta pritarti Sviliškių g. 2 ir 2 a namų prisijungimui prie DNSB „VIP Šilaičiai“ ir patvirtinti prisijungimo sutartį.
  • Buvo patvirtinti pagal 2014 m. gegužės 15 d. redakcijos Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo reikalavimus bei po Sviliškių g. 2 ir 2 namų prisijungimo pakeisti DNSB „VIP Šilaičiai“ įstatai.
  • Bendrijos pirmininku 3 (trejų) metų laikotarpiui išrinktas Sigitas Šiaudinis.
  • Sviliškių g. 4 namo Įgaliotiniais 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti Justynas Degutis (pirma laiptinė), Ramunė Vaičeliūnienė (antra laiptinė) ir Vytautas Rastenis (trečia laiptinė).
  • Sviliškių g. 6 namo Įgaliotiniais 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti Virginijus Bitė (1-2 aukštai, garažai ir parkingai), Egidijus Meilus (3-5 aukštai) ir Iveta Linkytė-Jokšienė (6-8 aukštai).
  • Sviliškių g. 8 namo Įgaliotiniais 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti Šarūnas Stanislovėnas (1-3 aukštai, garažai ir parkingai), Albinas Dabravolskas (4-6 aukštai) ir Artūras Jakutis (7-9 aukštai).