Dėl 2015-12-17 Bendrijos narių susirinkimo

2015-12-17 šauktas Bendrijos narių susirinkimas neįvyko, nes nesusirinko reikiamas skaičius Bendrijos narių (nebuvo kvorumo). Todėl susirinkimo darbotvarkėje numatyti klausimai liko nesvarstyti. Artimiausiu metu (po šventinio laikotarpio sausio mėnesį) bus šaukiamas naujas visuotinis Bendrijos narių susirinkimas. Apie kito susirinkimo datą ir darbotvarkę informuosime atskiru pranešimu.