Dėl priešgaisrinės signalizacijos suveikimo

Informuojame, kad Sviliškių g. 4, 6 ir 8-ame namuose esančiuose garažuose ir parkinguose yra sumontuota ir veikia priešgaisrinė signalizacija. Balandžio 27 d. anksti ryte suveikė Sviliškių g. 8-o namo priešgaisrinė signalizacija. Suveikimo priežastis – įjungtas transporto priemonės vidaus degimo variklis bei/ar galimai rūkymas garažų patalpoje. Siekiant išvengti panašių atvejų ir bereikalingo triukšmo, prašome garažų ir/ar parkingų patalpose nerūkyti, bei nelaikyti užverstų transporto priemonių vidaus degimo variklių ilgiau, nei tai reikalinga prisiparkuoti ar palikti garažus ir/ar parkingus išvykstant.